Zarządzanie projektami w organizacjach - Materiały dydaktyczne

Po zrealizowaniu każdego bloku tematycznego będą na bieżąco udostępniane słuchaczom studiów podyplomowych materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej. Zachęcamy do pobierania.

SEMESTR I

Podstawy zarządzania projektami pobierz

Kierowanie zespołem projektowym pobierz

Współczesne standardy zarządzania projektami pobierz

Operacyjne zarządzanie projektami pobierz

PMO w organizacjach projektowych

Podstawy prawne przedsięwzięć inwestycyjnych pobierz

Metodyczne zarządzanie projektami według PRINCE2 pobierz

Zarządzanie projektem innowacyjnym pobierz

Zarządzanie wiedzą projektową

Cykl życia projektu według IPMA

Budżetowanie i kontrola realizacji projektu

Strategiczne zarządzanie projektami

SEMESTR II

Zarządzanie portfelem projektów

Informatyczne systemy zarządzania projektami

Ryzyko w zarządzaniu projektami

Projekty techniczno-organizacyjne w produkcji

Praktyczne aspekty zarządzania projektami przemysłowymi

Seminarium