Zarządzanie projektami w organizacjach - Sylwetki wykładowców

Studia będą realizowane przez pracowników Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, część przedmiotów prowadzona będzie przez specjalistów spoza Wydziału – praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz członków IPMA.

Sylwetki poszczególnych wykładowców - pobierz