Zarządzanie projektami w organizacjach - Program studiów

Studia ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJACH oferują program nauczania obejmujący:

  • wiedzę podstawową z zakresu zarządzania projektami,
  • wiodące standardy i metodyki zarządcze PMBoK, PRINCE2, PCM, wytyczne kompetencji zarządzania projektami IPMA, metodyki zwinne i adaptacyjne Scrum, eXtreme Working,
  • pakiet umiejętności miękkich (kompetencje behawioralne m.in. w zakresie przywództwa, komunikacji, kreatywności, zorientowania na wyniki, motywacji, rozwiązywania konfliktów, efektywnego prowadzenia spotkań, sprawności działania oraz pracy zespołowej),
  • pakiet umiejętności twardych (kompetencje techniczne m.in. w zakresie analizy interesariuszy, analizy ryzyka, definiowania wymagań, celów oraz zakresu projektu, organizacji, harmonogramowania i sterowania jego realizacją, zarządzania budżetem oraz zmianami),
  • zajęcia kontekstowe obejmujące m.in. aspekty prawne prowadzenia projektów, innowacyjność, nowoczesne technologie i systemy produkcyjne oraz praktyczne spojrzenie na realizację projektów w przemyśle lub biznesie.

Studia przygotowują do ubiegania się o certyfikat Certified Project Management Associate na poziomie D afiliowany przez International Project Management Association (IPMA) lub, w zależności od wyboru grupy słuchaczy, PRINCE2 Foundation wydawany przez AXELOS.

Studia kończą się warsztatami przygotowującymi do egzaminu wraz z wewnętrznym (próbnym) egzaminem pre-certyfikacyjnym oraz obroną pracy końcowej realizowanej zespołowo w formie projektu pod opieką promotora. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Szczegółowy program kształcenia - pobierz