Zarządzanie projektami w organizacjach - Informacje i rekrutacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na jedyne w Opolu studia podyplomowe z zarządzania projektami wraz z przygotowaniem do egzaminu certyfikacyjnego IPMA D lub PRINCE2.

Relację z zakończenia pierwszej edycji studiów można znaleźć TUTAJ

Podsumowanie drugiej edycji studiów prezentujemy TUTAJ

Nie zwlekaj, być może czekamy właśnie na Ciebie :)

Zakończenie rekrutacji: 30.09.2021 r.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: koniec października/początek listopada 2021r.

Kandydaci powinni posiadać ukończone studia na poziomie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w studiach jest złożenie następujących dokumentów za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) Zarządzanie projektami w organizacjach - IRK (po.edu.pl):

  • podanie na studia podyplomowe,
  • poświadczona przez Uczelnię lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kolorowa fotografia wyłącznie w wersji elektronicznej, w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli (fotografia powinna być wykonana zgodnie  z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami, ułatwiającej skuteczne działania menedżerskie. W szczególności będzie to wiedza dotycząca najważniejszych obszarów i procesów w zarządzaniu projektami, a także planowania i realizacji projektów, technik negocjowania i komunikowania, zarządzania zmianą w projekcie, sposobów radzenia sobie z konfliktem i kryzysem oraz aspektów prawnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Nabyta wiedza zostanie rozszerzona o umiejętność posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi na zaawansowanym poziomie (Microsoft Project Professional oraz P2ware Project Manager 7 Personal z dodatkiem PRINCE2). Niektóre zajęcia praktyczne będą realizowane w formie interaktywnych zespołowych gier symulacyjnych.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych I-go i II-go stopnia różnych kierunków, pragnących zdobyć i pogłębić wiedzę z obszaru zarządzania projektami. Z pewnością są ciekawą propozycją dla: informatyków, inżynierów wszelkich specjalności (budownictwo, motoryzacja, inżynieria lądowa, geodezja, inżynieria chemiczna itd.), ekonomistów, marketingowców, PR’owców i innych. Program studiów pozwala kierować przygotowaną ofertę do osób pragnących posiąść wiedzę i kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia pracy przy projektach w charakterze Project Managera, są przeznaczone dla osób, które zamierzają pełnić funkcje zarówno kierowników projektów realizowanych w przedsiębiorstwach, jak również członków zespołów projektowych. Przygotowują do ubiegania się o certyfikat Certified Project Management Associate na poziomie D afiliowany przez International Project Management Association (IPMA) lub, w zależności od wyboru grupy słuchaczy, PRINCE2 Foundation wydawany przez AXELOS.

Nazwa: Zarządzanie projektami w organizacjach

Forma studiów: podyplomowe niestacjonarne

Liczba semestrów: 2

Liczba przedmiotów: 18

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 200

Opłata semestralna: 2 000 zł (za jeden semestr), 3 800 zł (jednorazowa wpłata za dwa semestry)

Cykl kształcenia

Studia realizowane są cyklicznie w ramach dwusemestralnego toku kształcenia (od października do czerwca lub od marca do lutego) i obejmują łącznie 200 godzin zajęć dydaktycznych (wykładowych, ćwiczeniowych i praktycznych). Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w blokach tematycznych zgodnie z przyjętym harmonogramem: w piątki od godz. 16:00 do 19:15 i w soboty od godz. 9:00 do 15:45 (średnio dwa razy w miesiącu). Harmonogram zjazdów zostanie podany słuchaczom do wiadomości dwa tygodnie przed rozpoczęciem studiów.

Warunkiem uruchomienia każdej edycji studiów jest rekrutacja minimum 10 kandydatów. Limit przyjęć wynosi 32 osoby na cykl studiów.
Listy rankingowe kandydatów sporządza się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Kontakt

dr inż. Iwona ŁAPUŃKA - kierownik studiów podyplomowych

tel. (+48) 602 573 139
e-mail: i.lapunka@po.edu.pl
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
45-272 Opole, ul. Sosnkowskiego 31, pok. 309