Zarządzanie projektami w organizacjach - Informacje i rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie projektami w organizacjach jest prowadzona w trybie ciągłym.

Relację z zakończenia pierwszej edycji studiów można znaleźć TUTAJ

Nie zwlekaj, być może czekamy właśnie na Ciebie :)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: druga połowa listopada 2018 r.

Kandydaci powinni posiadać ukończone studia na poziomie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe - pobierz,
  • podanie na studia podyplomowe - pobierz,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • dwa zdjęcia

Zapisy na studia odbywać się będą w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Mikołajczyka 16 w godzinach od 8:30 do 14:30. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Centrum Obsługi Studenta lub przesłać listem poleconym na adres:

Centrum Obsługi Studenta Politechniki Opolskiej
Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów WI
45-271 Opole, ul. S. Mikołajczyka 16
z dopiskiem Studia podyplomowe WIPiL.

Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami, ułatwiającej skuteczne działania menedżerskie. W szczególności będzie to wiedza dotycząca najważniejszych obszarów i procesów w zarządzaniu projektami, a także planowania i realizacji projektów, technik negocjowania i komunikowania, zarządzania zmianą w projekcie, sposobów radzenia sobie z konfliktem i kryzysem oraz aspektów prawnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Nabyta wiedza zostanie rozszerzona o umiejętność posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi na zaawansowanym poziomie (Microsoft Project Professional 2016 oraz P2ware Project Manager 7 Personal z dodatkiem PRINCE2). Wybrane zajęcia praktyczne będą realizowane w formie interaktywnych zespołowych gier symulacyjnych.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych I-go i II-go stopnia różnych kierunków, pragnących zdobyć i pogłębić wiedzę z obszaru zarządzania projektami. Z pewnością są ciekawą propozycją dla: informatyków, inżynierów wszelkich specjalności (budownictwo, motoryzacja, inżynieria lądowa, geodezja, inżynieria chemiczna itd.), ekonomistów, marketingowców, PR’owców i innych. Program studiów pozwala kierować przygotowaną ofertę do osób pragnących posiąść wiedzę i kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia pracy przy projektach w charakterze Project Managera, są przeznaczone dla osób, które zamierzają pełnić funkcje zarówno kierowników projektów realizowanych w przedsiębiorstwach, jak również członków zespołów projektowych.

Nazwa: Zarządzanie projektami w organizacjach

Forma studiów: podyplomowe niestacjonarne

Liczba semestrów: 2

Liczba przedmiotów: 18

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 200

Opłata semestralna: 1800 zł

Cykl kształcenia

Studia realizowane są cyklicznie w ramach dwusemestralnego toku kształcenia (od października do czerwca lub od marca do lutego) i obejmują łącznie 200 godzin zajęć dydaktycznych (wykładowych, ćwiczeniowych i praktycznych). Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w blokach tematycznych zgodnie z przyjętym harmonogramem: w piątki od godz. 16:00 do 19:15 i w soboty od godz. 9:00 do 15:45 (średnio dwa razy w miesiącu). Terminy zjazdów zostaną podane słuchaczom do wiadomości w październiku 2018 r. Rozpoczęcie studiów planowane jest na dzień 13.10.2018 r. o godz. 16:00 w sali S-206 budynku Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31.

Warunkiem uruchomienia każdej edycji studiów jest rekrutacja minimum 16 kandydatów.

Limit przyjęć wynosi 32 osoby na cykl studiów. Listy rankingowe kandydatów sporządza się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania

  • Regulamin studiów podyplomowych - pobierz

Kontakt

mgr Natalia Adamczyk
Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów WI
Centrum Obsługi Studenta Politechniki Opolskiej
45-271 Opole, ul. S. Mikołajczyka 16
tel. (+48) 77 449 8492
e-mail: n.adamczyk@po.opole.pl

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają kierownik i koordynator studiów:

dr inż. Iwona ŁAPUŃKA
e-mail: i.lapunka@po.opole.pl

dr inż. Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ
e-mail: k.marek-kolodziej@po.opole.pl

Katedra Zarządzania Projektami, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Politechnika Opolska
45-370 Opole, ul. Ozimska 75
e-mail: zpo@po.opole.pl

Kierownictwo studiów

RADA PROGRAMOWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

dr hab. inż. Waldemar SKOMUDEK

dr hab. inż. Sławomir ZATOR

dr Aleksandra ŻURAWSKA

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

dr inż. Iwona ŁAPUŃKA

KOORDYNATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

dr inż. Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ