Władze Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Władze Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki na kadencję 2020-2024.

Dziekan

dr inż. Iwona Łapuńka

i.lapunka@po.edu.pl
ul. Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8731
piętro: III, pokój: 309

Prodziekan
ds. dydaktyki

Prodziekan
ds. organizacyjnych

dr Andrzej Metelski

a.metelski@po.edu.pl
ul. Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8745
piętro: III, pokój: 302

dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak

d.jagoda-sobalak@po.edu.pl
ul. Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8746
piętro: III, pokój: 302

SEKRETARIAT WYDZIAŁU

ul. Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8744
tel. +48 77 449 8745
wipil@po.edu.pl
piętro: III, pokój: 309