Władze Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Władze Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki na kadencję 2016-2020.

Dziekan

dr hab. inż. Waldemar Skomudek

w.skomudek@po.opole.pl
ul. Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8731
piętro: III, pokój: 309

Prodziekan
ds. nauki

Prodziekan
ds. współpracy
i rozwoju

Dr hab. inż. Sławomir Zator

s.zator@po.opole.pl
ul. Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8746
tel. +48 77 449 8745 (sekr.)
piętro: III, pokój: 302

Dr Aleksandra Żurawska

a.zurawska@po.opole.pl
ul. Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8746
tel. +48 77 449 8839
piętro: III, pokój: 302

SEKRETARIAT WYDZIAŁU

ul. Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8744
tel. +48 77 449 8745
fax: (+48 77) 449 9921
wipil@po.opole.pl
piętro: III, pokój: 309