Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

POBIERZ (.jpg)

Tłumaczenia nazw jednostek

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Faculty of Production Engineering and Logistics
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji Department of Management and Production Engineering
Katedra Logistyki Department of Logistics
Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki Department of Mathematics and IT Applications
Katedra Fizyki Department of Physics
Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Systemów Technicznych Department of Safety Engineering and Technical Systems
Katedra Inżynierii Biosystemów i Procesów Chemicznych Department of Biosystem Engineering and Chemical Processes