Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

POBIERZ (.pdf)

Tłumaczenia nazw jednostek

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Faculty of Production Engineering and Logistics
Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów Institute of Processes and Products Innovation
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji Department of Management and Production Engineering
Katedra Zarządzania Energetyką Department of Power Engineering Management
Katedra Inżynierii Wiedzy Department of Knowledge Engineering
Katedra Zarządzania Projektami Department of Projects Management
Katedra Innowacyjnych Procesów Technologicznych Department of Innovative Technological Processes
Katedra Inżynierii Jakości Produkcji i Usług Department of Production and Services Quality Engineering
Katedra Logistyki Department of Logistics
Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy Department of Engineering and Work Safety
Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki Department of Mathematics and IT Applications
Katedra Fizyki Department of Physics
Katedra Inżynierii Biosystemów Department of Biosystems Engineering