Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

POBIERZ (.pdf)

Tłumaczenia nazw jednostek

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Faculty of Production Engineering and Logistics
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji Department of Management and Production Engineering
Katedra Zarządzania Energetyką Department of Power Engineering Management
Katedra Logistyki Department of Logistics
Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki Department of Mathematics and IT Applications
Katedra Fizyki Department of Physics
Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy Department of Engineering and Work Safety
Katedra Inżynierii Biosystemów Department of Biosystems Engineering