Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Department of Management and Production Engineering

Działalność naukowa Katedry dotyczy:

  • Narzędzi wspomagających rozwój kreatywności w inżynierii produkcji.
  • Zastosowania metod twórczego myślenia wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  • Zastosowania technik kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych.
  • Analizy ryzyka związanego z wdrożeniem innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  • Komputerowo zintegrowanego zarządzania produkcją.

Pracownicy

Dr inż. Iwona Łapuńka

Stanowisko: adiunkt

Kierownik katedry

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-114

Tel. +48 77 449 8847

E-mail: i.lapunka@po.edu.pl

Dr hab. inż. Marcin Lorenc

Stanowisko: profesor uczelni

Rektor Politechniki Opolskiej

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-114

Tel. +48 77 449 8847

E-mail: m.lorenc@po.edu.pl

Dr hab. inż. Katarzyna Hys

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, pokój: 221

Tel. +48 77 449 8682

E-mail: k.hys@po.edu.pl

Dr inż. Dominika Biniasz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-113

Tel. +48 77 449 8846

E-mail: d.biniasz@po.edu.pl

Dr Izabela Czabak-Górska

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111A

Tel. +48 77 449 8848

E-mail: i.czabak-gorska@po.edu.pl

Dr inż. Adam Deptuła

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111B

Tel. +48 77 449 8849

E-mail: a.deptula@po.edu.pl

Dr inż. Anna Deptuła

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-101

Tel. +48 77 449 8850

E-mail: an.deptula@po.edu.pl

Dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111A

Tel. +48 77 449 8848

E-mail: d.jagoda-sobalak@po.edu.pl

Dr inż. Aneta Kucińska–Landwójtowicz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111A

Tel. +48 77 449 8848

E-mail: a.kucinska-landwojtowicz@po.edu.pl

Dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-101

Tel. +48 77 449 8850

E-mail: k.marek-kolodziej@po.edu.pl

Dr inż. Regina Mazurek

Stanowisko: starszy wykładowca

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-113

Tel. +48 77 449 8846

E-mail: r.mazurek@po.edu.pl

Mgr inż. Maria Natorska

Stanowisko: asystent

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-101

Tel. +48 77 449 8850

E-mail: m.natorska@po.edu.pl

Dr inż. Alfred Paszek

Stanowisko: starszy wykładowca

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111B

Tel. +48 77 449 8849

E-mail: a.paszek@po.edu.pl

Dr inż. Katarzyna Rudnik

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111A

Tel. +48 77 449 8848

E-mail: k.rudnik@po.edu.pl

Mgr inż. Ryszard Serafin

Stanowisko: wykładowca

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111B

Tel. +48 77 449 8849

E-mail: r.serafin@po.edu.pl

Dr inż. Kamila Tomczak-Horyń

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-101

Tel. +48 77 449 8850

E-mail: k.tomczak-horyn@po.edu.pl

Dr Barbara Wasilewska

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111A

Tel. +48 77 449 8848

E-mail: b.wasilewska@po.edu.pl

Dr inż. Piotr Wittbrodt

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111B

Tel. +48 77 449 8849

E-mail: p.wittbrodt@po.edu.pl