Katedra Zarządzania Energetyką

Department of Power Engineering Management

Pracownicy

Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik

Stanowisko: profesor

Kierownik katedry

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Piętro: V, pokój: 515

Tel. +48 77 449 8733

E-mail: r.bartnik@po.edu.pl

Dr hab. inż. Waldemar Skomudek

Stanowisko: profesor uczelni

Dziekan

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 309

Tel. +48 77 449 8743

E-mail: w.skomudek@po.edu.pl

Dr hab. inż. Sławomir Zator

Stanowisko: profesor uczelni

Prodziekan ds. nauki

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 302

Tel. +48 77 449 8746

Tel. +48 77 449 8745 (sekr.)

E-mail: s.zator@po.edu.pl

Dr hab inż. Zbigniew Buryn

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-213

Tel. +48 77 449 8730

E-mail: z.buryn@po.edu.pl

Dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-213

Tel. +48 77 449 8730

E-mail: a.hnydiuk-stefan@po.edu.pl

Dr inż. Grzegorz Garbacz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-212

Tel. +48 77 449 8731

E-mail: g.garbacz@po.edu.pl

Dr inż. Aleksandra Otawa

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-212

Tel. +48 77 449 8731

E-mail: a.otawa@po.edu.pl

Mgr inż. Agnieszka Tiszbierek

Stanowisko: asystent

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-212

Tel. +48 77 449 8731

E-mail: a.tiszbierek@po.edu.pl

Sekretariat

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Piętro: III, pokój: 318

Mgr Adriana Grzesik

Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 318

Tel. +48 77 449 8682

E-mail: ad.grzesik@po.edu.pl

Regina Lauer

Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 318

Tel. +48 77 449 8845

E-mail: r.lauer@po.edu.pl