Katedra Logistyki

Department of Logistics

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8851

Katedra prowadziła badania dotyczące:

  • Logistyczna obsługa klienta - aspekty jakościowe.

Pracownicy

Dr hab. inż. Ewa Kulińska

Kierownik katedry

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Pokój: 502

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: e.kulinska@po.opole.pl

Prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Pokój: 521

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: r.budzik@po.opole.pl

Dr hab. inż. Krzysztof Olejnik

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Pokój: 520

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: k.olejnik@po.opole.pl

Dr inż. Marcin Łopuszyński

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Pokój: 508

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: m.lopuszynski@po.opole.pl

Dr inż. Barbara Miłaszewicz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Pokój: 508

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: b.milaszewicz@po.opole.pl

Dr inż. Joanna Rut

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Pokój: 507

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: j.rut@po.opole.pl

Dr inż. Monika Wengel

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Pokój: 508

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: m.wengel@po.opole.pl

Dr Lilianna Wojtynek

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Pokój: 507

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: l.wojtynek@po.opole.pl

Dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Stanowisko: asystent

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Pokój: 503

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: m.dendera-gruszka@po.opole.pl

Dr inż. Dariusz Masłowski

Stanowisko: asystent

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Pokój: 503

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: d.maslowski@po.opole.pl

Mgr inż. Anna Korczak

Stanowisko: asystent

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Pokój: 503

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: a.korczak@po.opole.pl