Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Systemów Technicznych

Department of Safety Engineering and Technical Systems

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8730
e-mail: kibist@po.opole.pl

Katedra prowadzi badania w dziedzinach:

  • Kompleksowa ocena poziomu bezpieczeństwa pracy oraz ocena materialnego środowiska pracy.
  • Ocena bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń.
  • Modelowanie procesów energetycznych i ich analiza techniczna i ekonomiczna.
  • Reengineering procesów z uwzględnieniem rangi ważności zmiennych decyzyjnych przyporządkowanych do ustalonych parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych.
  • Innowacyjne technologie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym paliw odnawialnych, procesowego ciepła odpadowego oraz układów kogeneracyjnych.
  • Oceny technologii pod kątem zgodności z BAT, ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz opracowanie metod ich ograniczenia.

Pracownicy

Dr hab. inż. Sławomir Zator

Stanowisko: profesor uczelni

Kierownik katedry

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 302

Tel. +48 77 449 8730

E-mail: s.zator@po.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik

Stanowisko: profesor

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Piętro: IV, pokój: 402

Tel. +48 77 449 8733

E-mail: r.bartnik@po.edu.pl

Dr hab inż. Zbigniew Buryn

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-213

Tel. +48 77 449 8730

E-mail: z.buryn@po.edu.pl

Dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-213

Tel. +48 77 449 8730

E-mail: a.hnydiuk-stefan@po.edu.pl

Dr hab. inż. Zbigniew Plutecki

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Ozimska 75

45-370 Opole

Piętro: II, pokój: 212

Tel. +48 77 449 8682

E-mail: z.plutecki@po.opole.pl

Dr Anna Duczkowska

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, pokój: 213, 214

Tel. +48 77 449 8682

E-mail: a.duczkowska@po.edu.pl

Dr inż. Grzegorz Garbacz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-212

Tel. +48 77 449 8731

E-mail: g.garbacz@po.edu.pl

Dr inż. Rafał Łuszczyna

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 314

Tel. +48 77 449 8672

E-mail: r.luszczyna@po.opole.pl

Dr Stefan Moryń

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: -1, pokój: 1/7

Tel. +48 77 449 8689

E-mail: s.moryn@po.opole.pl

Dr inż. Aleksandra Otawa

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-212

Tel. +48 77 449 8731

E-mail: a.otawa@po.edu.pl

Dr inż. Agnieszka Tiszbierek

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-212

Tel. +48 77 449 8731

E-mail: a.tiszbierek@po.edu.pl

Dr inż. Jarosław Trembacz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 313

Tel. +48 77 449 8673

E-mail: j.trembacz@po.opole.pl

Dr inż. Marek Wasilewski

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, pokój: 213

Tel. +48 77 449 8682

E-mail: m.wasilewski@po.opole.pl

Dr Tomasz Wołczański

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: -1, pokój: 1/7

Tel. +48 77 449 8843, +48 603 321 211

E-mail: t.wolczanski@po.opole.pl

Mgr inż. Adrian Nosol

Stanowisko: asystent

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 314

Tel. +48 77 449 8672

E-mail: a.nosol@po.opole.pl

Mgr inż. Krystian Ryszczyk

Stanowisko: asystent

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, pokój: 214

Tel. +48 77 449 8682

E-mail: k.ryszczyk@po.opole.pl