Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy

Department of Engineering and Work Safety

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8841
tel. +48 77 449 8843
tel. +48 77 449 8842
e-mail: kibp@po.opole.pl

Katedra prowadzi badania w dziedzinach:

  • Kompleksowa ocena poziomu bezpieczeństwa pracy w organizacji Rola społecznych warunków pracy w kontekście jego bezpieczeństwa
  • Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń.
  • Ocena materialnego środowiska pracy.
  • Optymalizacja obróbki materiałów trudnoskrawalnych.
  • Reakcji karbonizacji polimerów.
  • Procesów otrzymywania katalizatorów.
  • Zastosowań nanomateriałów.
  • Analityczno-teoretycznych zagadnień dotyczących mechaniki materiałów i elementów maszyn.
  • Pomiarów gęstości helowej materiałów porowatych.

Pracownicy

Dr Tomasz Wołczański

Stanowisko: adiunkt

P.o. Kierownika katedry

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: -1, Pokój: 1/7

Tel. +48 77 449 8843, +48 603 321 211

E-mail: t.wolczanski@po.opole.pl

Dr hab. inż. Maria Madej-Lachowska

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: IV, Pokój: 406

Tel. +48 77 449 8774

E-mail: m.madej-lachowska@po.opole.pl

Dr hab. inż. Adam Rotkegel

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, Pokój: 312

Tel. +48 77 449 8674

E-mail: a.rotkegel@po.opole.pl

Dr Stefan Moryń

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: -1, Pokój: 1/7

Tel. +48 77 449 8689

E-mail: s.moryn@po.opole.pl

Dr Małgorzata Mościpan

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: IV, Pokój: 407

Tel. +48 77 449 8774

E-mail: m.moscipan@po.opole.pl

Dr inż. Jarosław Trembacz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, Pokój: 313

Tel. +48 77 449 8673

E-mail: j.trembacz@po.opole.pl

Dr inż. Rafał Łuszczyna

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, Pokój: 314

Tel. +48 77 449 8672

E-mail: r.luszczyna@po.opole.pl

Dr inż. Mariola Spalik

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, Pokój: 313

Tel. +48 77 449 8673

E-mail: m.spalik@po.opole.pl

Mgr inż. Adrian Nosol

Stanowisko: asystent

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, Pokój: 314

Tel. +48 77 449 8672

E-mail: a.nosol@po.opole.pl

Mgr inż. Marek Kmiecik

Stanowisko: specjalista ds. technicznych

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, Pokój: 202

Tel. +48 77 449 8841

E-mail: m.kmiecik@po.opole.pl