Katedra Inżynierii Biosystemów i Procesów Chemicznych

Department of Biosystem Engineering and Chemical Processes

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Tel. +48 77 449 8361
E-mail: kibipch@po.opole.pl

Pracownicy Katedry prowadzą badania w zakresie:

  • analizy jakości produktów rolno-spożywczych w tym z zastosowaniem technik wizyjnych,
  • optymalizacji procesów produkcji, przetwórstwa i przechowalnictwa żywności oraz produkcji roślinnej i zwierzęcej w tym z zastosowaniem technik pro środowiskowych,
  • optymalizacji procesu mieszania materiałów ziarnistych i proszków oraz metod oceny jednorodności mieszanin,
  • separacji gazów CO2/N2, technik oraz modelowania procesów oczyszczania powietrza,
  • zastosowania katalizatorów miedziowych do wytwarzania wodoru.

Pracownicy

Dr hab. inż. Dominika Matuszek

Stanowisko: profesor uczelni

Kierownik katedry

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-304

Tel. +48 77 449 8470

E-mail: d.matuszek@po.opole.pl

Prof. dr hab. inż. Lothar Kroll

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-309B

Tel. +48 77 449 8360

E-mail: l.kroll@po.opole.pl

dr hab. inż. Maria Madej-Lachowska

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Piętro: IV, pokój: 406

Tel. +48 77 449 8774

E-mail: m.madej-lachowska@po.opole.pl

dr hab. inż. Adam Rotkegel

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 312

Tel. +48 77 449 8674

E-mail: a.rotkegel@po.edu.pl

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-303

Tel. +48 77 449 8469

E-mail: k.szwedziak@po.opole.pl

Dr inż. Łukasz Biłos

Stanowisko: adiunkt

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-324

Tel. +48 77 449 8363

E-mail: l.bilos@po.opole.pl

Dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda

Stanowisko: adiunkt

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-325

Tel. +48 77 449 8362

E-mail: m.dabrowska-molenda@po.opole.pl

Dr Żaneta Grzywacz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-326

Tel. +48 77 449 8880

E-mail: z.grzywacz@po.opole.pl

dr Małgorzata Pasek

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Piętro: IV, pokój: 407

Tel. +48 77 449 8774

E-mail: m.pasek@po.edu.pl

Dr inż. Ewa Polańczyk

Stanowisko: adiunkt

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-322

Tel. +48 77 449 8878

Tel. +48 796 500 116

E-mail: e.polanczyk@po.opole.pl

dr inż. Mariola Spalik

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Piętro: IV, pokój: 313

Tel. +48 77 449 8673

E-mail: m.spalik@po.edu.pl

Mgr inż. Sławomir Czabaj

Stanowisko: asystent

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-326

Tel. +48 77 449 8880

E-mail: s.czabaj@po.opole.pl

Beata Jarzembowska

Stanowisko: specjalista chemik

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-320

Tel. +48 77 449 8750

E-mail: b.jarzembowska@po.opole.pl