Katedra Fizyki

Department of Physics

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel. +48 77 449 8836
tel. +48 77 449 8837

katedra prowadzi dania w dziedzinach:

  • Pomiar optycznych widm absorpcyjnych i odbiciowych materiałów w fazie skondensowanej.
  • Badania stanów defektowych metodami anihilacji pozytonów.
  • Badania kinetyki przemian fazowych i stabilności termicznej materiałów w fazie skondensowanej.

Pracownicy

Dr hab. Andrzej Kozdraś

Stanowisko: profesor uczelni

Kierownik katedry

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 204a

Tel. +48 77 449 8836, 77 449 8837

E-mail: a.kozdras@po.opole.pl

Prof. dr hab. Zbigniew Czapla

Stanowisko: profesor

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 206a

Tel. +48 77 449 8837, 77 449 8840

E-mail: z.czapla@po.opole.pl

Dr hab Dorota Strózik-Kotlorz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 206a

Tel. +48 77 449 8840

E-mail: d.strozik-kotlorz@po.opole.pl

E-mail: kwark@po.opole.pl

www: http://www. kwark.po.opole.pl

Dr Sylwester Wacke

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 206a

Tel. +48 77 449 8840

E-mail: s.wacke@po.opole.pl

Dr Aleksandra Żurawska

Stanowisko: adiunkt dydaktyczny

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, Pokój: 302

Tel. +48 77 449 8839

E-mail: a.zurawska@po.opole.pl

Dr Barbara Klimesz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 201a

Tel. +48 77 449 8837, 77 449 8836

E-mail: b.klimesz@po.opole.pl

Dr hab. Adam Ingram

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 103

Tel. +48 77 449 8836

Tel. +48 77 46 51 081

E-mail: a.ingram@po.opole.pl

Dr Marek Kostrzewa

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 204b

Tel. +48 77 449 8838

E-mail: m.kostrzewa@po.opole.pl

Mgr Katarzyna Kotynia

Stanowisko: asystent

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 204b

Tel. +48 77 449 8837

E-mail: k.kotynia@po.edu.pl

Witold Pęczak

Stanowisko: samodzielny mechanik

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 103

Tel. +48 77 449 8836

E-mail: w.peczak@po.opole.pl

Mgr Jacek Wachowski

Stanowisko: samodzielny referent ds. technicznych

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 103

Tel. +48 77 449 8836

E-mail: j.wachowski@po.opole.pl

Inż. Arkadiusz Janik

Stanowisko: samodzielny referent ds. technicznych

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 205A

Tel. +48 77 449 8836

E-mail: a.janik@po.opole.pl