Katedra Inżynierii Jakości Produkcji i Usług

Department of Production and Services Quality Engineering

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel. +48 77 449 8731
pokój 213

Działalność naukowa Katedry dotyczy:

  • Relacji pomiędzy jakością a innowacyjnością, a także uwarunkowaniami i zdolnością polskich przedsiębiorstw do zwiększania konkurencyjności na rynku poprzez wdrażanie programów jakości.
  • Zastosowania metod i narzędzi zarządzania jakością w działalności produkcyjnej i usługowej.
  • Podejścia procesowego oraz zastosowania technik doskonalących działanie procesów realizowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Pracownicy

Dr hab. inż. Marcin Lorenc

Stanowisko: profesor uczelni

Kierownik katedry

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 213

Tel. +48 77 449 8731

E-mail: m.lorenc@po.opole.pl

Dr hab. inż. Katarzyna Hys

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 101

Tel. +48 77 449 8850

E-mail: k.hys@po.opole.pl

Dr inż. Aneta Kucińska–Landwójtowicz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 111 A

Tel. +48 77 449 8848

E-mail: a.kucinska@po.opole.pl

Dr inż. Regina Mazurek

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 113

Tel. +48 77 449 8846

E-mail: r.mazurek@po.opole.pl

Dr Izabela Czabak-Górska

Stanowisko: asystent

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 111 A

Tel. +48 77 449 8848

E-mail: i.gorska@po.opole.pl