Katedra Zarządzania Projektami

Department of Projects Management

ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
tel. +48 77 449 8731
piętro: III, pok. 309

Działalność naukowa Katedry:

  • Analiza czasowo-kosztowych projektów techniczno-organizacyjnych.
  • Nowe trendy w zarządzaniu czasem projektu, metoda łańcucha krytycznego.
  • Ocena możliwości wdrożenia pakietów do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.
  • Opracowanie założeń, podstaw działania systemu komputerowego wspomagającego planowanie, harmonogramowanie, sterowanie prac w przedsiębiorstwie.
  • Opracowanie procedur wdrożenia podejścia zarządzania projektami/zarządzania przez projekty w przedsiębiorstwie.
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych m.in. za procesy wdrażania nowych metod i narzędzi planowania projektów.

Pracownicy

Dr hab. inż. Waldemar Skomudek

Stanowisko: profesor uczelni

Kierownik katedry

Dziekan

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pok. 309

Tel. +48 77 449 8743

E-mail: w.skomudek@po.opole.pl

Dr inż. Iwona Łapuńka

Stanowisko: adiunkt

Zastępca dyrektora Instytutu

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 101

Tel. +48 77 449 8850

E-mail: i.lapunka@po.opole.pl

Dr inż. Dominika Biniasz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 113

Tel. +48 77 449 8846

E-mail: d.biniasz@po.opole.pl

Dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej

Stanowisko: asystent

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 101

Tel. +48 77 449 8850

E-mail: k.marek-kolodziej@po.opole.pl

Dr inż. Aleksandra Otawa

Stanowisko: asystent

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 101

Tel. +48 77 449 8850

E-mail: a.otawa@po.opole.pl