Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Department of Management and Production Engineering

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel. +48 77 449 8845
pokój 112

Działalność naukowa Katedry dotyczy:

  • Narzędzi wspomagających rozwój kreatywności w inżynierii produkcji.
  • Zastosowania metod twórczego myślenia wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  • Zastosowania technik kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych.
  • Analizy ryzyka związanego z wdrożeniem innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  • Komputerowo zintegrowanego zarządzania produkcją.

Pracownicy

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala

Stanowisko: profesor

Dyrektor Instytutu

Kierownik katedry

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 112

Tel. +48 77 449 8845

E-mail: r.knosala@po.opole.pl

Dr inż. Piotr Wittbrodt

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 111 B

Tel. +48 77 449 8849

E-mail: p.wittbrodt@po.opole.pl

Dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 111 A

Tel. +48 77 449 8848

E-mail: d.jagoda@po.opole.pl

Dr inż. Anna Deptuła

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 101

Tel. +48 77 449 8731

E-mail: an.deptula@po.opole.pl

Dr inż. Michaela Rostek

Stanowisko: asystent

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 113

Tel. +48 77 449 8846

E-mail: m.rostek@po.opole.pl

Dr Barbara Wasilewska

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 111 A

Tel. +48 77 449 8848

E-mail: b.karlinska@po.opole.pl

Mgr inż. Ryszard Serafin

Stanowisko: wykładowca

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 111 B

Tel. +48 77 449 8849

E-mail: r.serafin@po.opole.pl

Dr inż. Kamila Tomczak-Horyń

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 101

Tel. +48 77 449 8848

E-mail: k.tomczak-horyn@po.opole.pl