Katedra Zarządzania Energetyką

Department of Power Engineering Management

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel. +48 77 449 8847
pokój 114

Pracownicy

Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik

Stanowisko: profesor

Kierownik katedry

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 114

Tel. +48 77 449 8847

E-mail: r.bartnik@po.opole.pl

Dr hab. inż. Sławomir Zator

Stanowisko: profesor uczelni

Prodziekan ds. nauki

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, Pokój: 302

Tel. +48 77 449 8746

Tel. +48 77 449 8745 (sekr.)

E-mail: s.zator@po.opole.pl

Dr inż. Zbigniew Buryn

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 111 B

Tel. +48 77 449 8848

E-mail: z.buryn@po.opole.pl

Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 111 A

Tel. +48 77 449 8848

E-mail: a.hnydiuk-stefan@po.opole.pl