Katedra Innowacyjnych Procesów Technologicznych

Department of Innovative Technological Processes

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel. +48 77 449 8847
pokój 114

Działalność naukowa Katedry dotyczy:

  • Systemu planowania innowacji i zarządzania firmą innowacyjną.
  • Analizy rozwiązań innowacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem oceny opłacalności efektów tych rozwiązań w zakresie innowacji procesów i produktów.
  • Opracowania i analizy efektywności innowacyjnych technik pozyskiwania odnawialnych źródeł energii.
  • Opracowania i analizy ekonomicznej i ekologicznej innowacyjnych technologii wykorzystania odpadów przemysłowych i komunalnych.
  • Optymalizacji urządzeń i procesów technologicznych.

Pracownicy

Dr hab. inż. Zbigniew Plutecki

Stanowisko: profesor uczelni

Kierownik katedry

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 114

Tel. +48 77 449 8847

E-mail: z.plutecki@po.opole.pl

Dr Anna Duczkowska-Kądziel

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 113

Tel. +48 77 449 8849

E-mail: a.duczkowska-kadziel@po.opole.pl

Dr inż. Marek Wasilewski

Stanowisko: asystent

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 111B

Tel. +48 77 449 8849

E-mail: m.wasilewski@po.opole.pl

Mgr inż. Krystian Ryszczyk

Stanowisko: asystent

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 111B

Tel. +48 77 449 8733

E-mail: k.ryszczyk@po.opole.pl