Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów

Institute of Processes and Products Innovation

Dyrektor instytutu

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala
e-mail: r.knosala@po.opole.pl
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
pokój 112
tel.: +48 77 4498844, +48 77 4498845

Zastępca Dyrektora

Dr inż. Iwona Łapuńka
e-mail: i.lapunka@po.opole.pl
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
pokój 101
tel. +48 77 449 8850

Sekretariat

Regina Lauer

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój 112

tel. +48 77 449 8845

e-mail: r.lauer@po.opole.pl

Mgr Adriana Grzesik

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

pokój: 318

tel. +48 77 449 8682

e-mail: ad.grzesik@po.opole.pl

Katedry

W skład Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów wchodzą katedry: