Rady Dydaktyczne Kierunków Studiów

Rady Dydaktyczne Kierunków Studiów

 

Inżynieria bezpieczeństwa

dr Anna Duczkowska (przewodnicząca)

dr inż. Rafał Łuszczyna

dr inż. Marek Wasilewski

mgr inż. Adrian Nosol

Łukasz Fesser

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

dr inż. Regina Mazurek (przewodnicząca)

dr inż. Katarzyna Marek Kołodziej

dr inż. Alfred Paszek

dr inż. Agnieszka Tiszbierek

Bruno Derwich

 

Logistyka

dr Lilianna Wojtynek (przewodnicząca)

dr hab. inż. Krzysztof Olejnik

dr inż. Marcin Łopuszyński

mgr inż. Anna Korczak

Sandra Kicler

 

Technologia żywności i żywienie człowieka

dr Żaneta Grzywacz (przewodnicząca)

dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda

dr inż. Łukasz Biłos

dr Małgorzata Pasek

Natalia Joachim

 

Przemysłowe technologie informatyczne

dr Anna Chwastyk (przewodnicząca)

dr inż. Katarzyna Rudnik

dr inż. Adam Deptuła

mgr inż. Maria Natorska

Radosław Sierny