Skład rady

Skład Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w kadencji 2016-2020.

Dziekan

 • Dr hab. inż. Waldemar Skomudek, Prof. PO

  e-mail: w.skomudek@po.opole.pl
  ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
  45-272 Opole
  piętro: III, pokój: 309
  tel. +48 77 449 8731

Prodziekani

 • Dr Anida Stanik-Besler

  e-mail: a.stanik-besler@po.opole.pl
  ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
  45-272 Opole
  piętro: III, pokój: 201
  tel. +48 77 449 8722
 • Dr hab. inż. Sławomir Zator, Prof. PO

  e-mail: s.zator@po.opole.pl
  ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
  45-272 Opole
  piętro: III, pokój: 302
  tel. +48 77 449 8746
  tel. +48 77 449 8745 (sekr.)
 • Dr Aleksandra Żurawska

  e-mail: a.zurawska@po.opole.pl
  ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
  45-272 Opole
  piętro: III, pokój: 302
  tel. +48 77 449 8746
  tel. +48 77 449 8839

Nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub doktora habilitowanego

 • Prof. dr hab. inż. Ryszard BARTNIK

  e-mail: r.bartnik@po.opole.pl

  ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

  pokój: 114

  tel. +48 77 449 8847

 • Prof. dr hab. inż. Ryszard BUDZIK

  e-mail: r.budzik@po.opole.pl

  ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

  45-272 Opole

  pokój: 521

  tel. +48 77 449 8851

 • Prof. dr hab. inż. Petr Doležal

  e-mail: p.dolezal@po.opole.pl

  ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

  pokój: ME-324

  tel. +48 77 449 8363

 • Prof. dr hab. inż. Ryszard KNOSALA

  e-mail: r.knosala@po.opole.pl

  ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

  pokój: 112

  tel. +48 77 449 8845

 • Dr hab. Zofia KOSTRZYCKA, Prof. PO

  e-mail: z.kostrzycka@po.opole.pl

  www: http://zkostrz.po.opole.pl/

  ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

  45-272 Opole

  piętro: II, pokój: 201

  tel. +48 77 449 8728

 • Dr hab. inż. Ewa KULIŃSKA, Prof. PO

  e-mail: e.kulinska@po.opole.pl

  ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

  45-272 Opole

  pokój: 502

  tel. +48 77 449 8851

 • Dr hab. inż. Marcin LORENC, Prof. PO

  e-mail: m.lorenc@po.opole.pl

  ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

  pokój: 213

  tel. +48 77 449 8731

 • Dr hab. inż Maria MADEJ-LACHOWSKA, Prof. PO

  e-mail: m.madej-lachowska@po.opole.pl

  ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

  pokój: 210A

  tel. +48 77 449 8774

 • Dr hab. inż. Lech Nawrocki, Prof. PO

  e-mail: l.nawrocki@po.opole.pl

  ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

  pokój: ME-320

  tel. +48 77 449 8884

 • Dr hab. inż. Krzysztof OLEJNIK, Prof. PO

  e-mail: k.olejnik@po.opole.pl

  ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

  45-272 Opole

  pokój: 520

  tel. +48 77 449 8851

 • Prof. dr hab. Marian PARTYKA

  e-mail: m.partyka@po.opole.pl

  ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

  pokój: 213

  tel. +48 77 449 8730

 • Dr hab. inż. Zbigniew PLUTECKI, Prof. PO

  e-mail: z.plutecki@po.opole.pl

  ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

  pokój: 114

  tel. +48 77 449 8847

 • Prof. dr hab. Heorhiy SHYNKARENKO

  e-mail: h.shynkarenko@po.opole.pl

  www: http://heorshyn.po.opole.pl

  ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

  45-272 Opole

  piętro: IV, pokój: 402

  tel. +48 77 449 8729

 • Dr hab. inż. Waldemar SKOMUDEK, Prof. PO

  e-mail: w.skomudek@po.opole.pl

  ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

  45-272 Opole

  piętro: III, pok. 309

  tel. +48 77 449 8731

 • Prof. dr hab. inż. Kvetoslava Sustova

  e-mail: k.sustova@po.opole.pl

  ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

  pokój: ME-325

  tel. +48 77 449 8362

 • Prof. dr hab. Zygfryd Smolka

  ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

  pokój: ME-309B

  tel. +48 77 449 8360

  e-mail: z.smolka@po.opole.pl

 • Dr hab. inż. Lothar Kroll, Prof. PO

  ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

  pokój: ME-309B

  tel. +48 77 449 8360

  e-mail: l.kroll@po.opole.pl

 • Dr hab. inż. Adam Rotkegel, Prof. PO

  ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

  45-272 Opole

  piętro: III, pokój: 312

  tel. +48 77 449 8674

  e-mail: a.rotkegel@po.opole.pl

 • Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, Prof. PO

  e-mail: k.szwedziak@po.opole.pl

  ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

  pokój: ME-303

  tel. +48 77 449 8469

 • Dr hab. inż Zdzisław ŚLODERBACH, Prof. PO

  e-mail: z.sloderbach@po.opole.pl

  ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

  pokój: 210

  tel. +48 77 449 8757

 • Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf

  ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

  pokój: ME-303

  tel. +48 77 449 8469

  e-mail: m.tukiendorf@po.opole.pl

 • Dr hab. inż. Sławomir ZATOR, Prof. PO

  ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

  45-272 Opole

  piętro: III, pokój: 302

  tel. +48 77 449 8746

  tel. +48 77 449 8745 (sekr.)

  e-mail: s.zator@po.opole.pl

 • Dr hab. inż. Katarzyna HYS, Prof. PO

  e-mail: k.hys@po.opole.pl

  ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

  pokój: 101

  tel. +48 77 449 8850

Pozostali nauczyciele akademiccy

 • Dr Andrzej KOZDRAŚ

  ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

  pokój: 204a

  tel. +48 77 449 8838, 77 449 8837

  e-mail: a.kozdras@po.opole.pl

 • Dr inż. Magdalena JURCZYK-BUNKOWSKA

  ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

  pokój: 04

  tel. +48 77 449 8846

  e-mail: m.jurczyk-bunkowska@po.opole.pl

 • Dr inż. Aneta KUCIŃSKA – LANDWÓJTOWICZ

  ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

  pokój: 111 A

  tel. +48 77 449 8848

  e-mail: a.kucinska@po.opole.pl

 • Dr inż. Dominika Matuszek

  e-mail: d.matuszek@po.opole.pl

  ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

  pokój: ME-304

  tel. +48 77 449 8470

 • Dr inż. Alfred PASZEK

  ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

  pokój: 111 B

  tel. +48 77 449 8849

  e-mail: a.paszek@po.opole.pl

 • Dr inż. Marek WASILEWSKI

  ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

  pokój: 111B

  tel. +48 77 449 8849

  e-mail: m.wasilewski@po.opole.pl

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 • Teresa BORUCKA

  ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

  45-272 Opole

  piętro: III, pokój: 319

  tel. +48 77 449 8666

  e-mail: t.borucka@po.opole.pl

 • Witold PĘCZAK

  ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

  pokój: 103

  tel. +48 77 449 8836

  e-mail: w.peczak@po.opole.pl

 • Mgr inż. Tomasz SAŁAJCZYK

  ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

  45-272 Opole

  piętro: III, pokój: 303

  tel. +48 77 449 8683

  e-mail: t.salajczyk@po.opole.pl

Przedstawiciele studentów

 • Julia Grabowska (ZIP)
 • Martin Klama (Logistyka)
 • Anna Pawliczek (ZIP)
 • Agata Raducka (ZIP)
 • Beata Skowronek (TŻiŻCz)
 • Janusz Woźny (Logistyka)

Przedstawiciel wydziałowy studentów do SENATU

 • Mateusz Zając (Inżynieria Bezpieczeństwa)

Osoby zaproszone bez prawa głosu

 • dr inż. Łukasz Biłos (przedstawiciel RZ ZNP)