Materiały do posiedzeń Rady Wydziału WIPIL - samodzielni

Materiały dla członków Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki będących pracownikami samodzielnymi.

Dokumentacja do otwarcia przewodu doktorskiego pani
mgr inż. Marii Natorskiej

Dokumentacja do otwarcia przewodu doktorskiego pana
mgr inż. Dariusza Masłowskiego

Dokumentacja do otwarcia przewodu doktorskiego pana
mgr. inż. Adama Juszczaka

Dokumentacja do otwarcia przewodu doktorskiego pani
mgr. inż. Małgorzaty Dendera-Gruszka

Dokumentacja do otwarcia przewodu doktorskiego pani
mgr. inż. Aleksandry Otawa

Koncepcja rozprawy doktorskiej pani
mgr inż. Michaeli Rostek

Dokumentacja do otwarcia przewodu doktorskiego pani
mgr. inż. Kamili Tomczak-Horyń

Dokumentacja do otwarcia przewodu doktorskiego pani
mgr. inż. Eweliny Boronowskiej

Dokumentacja do otwarcia przewodu doktorskiego pana
mgr. inż. Krystiana Ryszczyka

Dokumentacja do otwarcia przewodu doktorskiego pani
mgr. Izabeli Czabak-Górskiej

Dokumentacja do otwarcia przewodu doktorskiego pana
mgr inż. Adama Busławskiego

Dokumentacja do otwarcia przewodu doktorskiego pana
mgr inż. Jacka Tomasiaka

Dokumentacja do otwarcia przewodu doktorskiego pana
mgr inż. Joanny Sitkowskiej

Dokumentacja do otwarcia przewodu doktorskiego pana
mgr inż. Pawła Sattlera