Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości:

 1. dr hab. Ewa Kulińska - Przewodnicząca Rady
 2. dr hab. inż. Katarzyna Hys
 3. dr hab. Marcin Komańda
 4. dr hab. inż. Marcin Lorenc
 5. dr hab. Artem Stopochkin
 6. dr hab. Inessa Sytnik
 7. dr hab. inż. Janusz Wielki

Reprezentanci:

 1. dr inż. Małgorzata Adamska
 2. dr inż. Piotr Bębenek
 3. dr Izabela Czabak-Górska          
 4. dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka    
 5. dr inż. Anna Deptuła
 6. mgr inż. Julia Giera
 7. dr Daria Hołodnik
 8. dr hab. inż. Katarzyna Hys
 9. dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak
 10. dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska
 11. dr inż. Paweł Kazibudzki
 12. dr hab. Marcin Komańda
 13. dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz
 14. dr hab. inż. Ewa Kulińska
 15. dr hab. inż. Marcin Lorenc
 16. dr inż. Iwona Łapuńka
 17. dr Jolanta Maj
 18. dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej
 19. dr inż. Dariusz Masłowski
 20. dr inż. Katarzyna Mazur-Włodarczyk
 21. dr inż. Joanna Rut
 22. dr hab. Artem Stopochkin
 23. dr hab. Inessa Sytnik
 24. dr inż. Kamila Tomczak-Horyń
 25. dr Barbara Wasilewska
 26. dr hab. inż. Janusz Wielki
 27. dr inż. Piotr Wittbrodt