Rada Dziekańska Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Skład Rady Dziekańskiej Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

w kadencji 2020-2024

dr inż. Iwona ŁAPUŃKA – Dziekan, Przewodnicząca Rady Dziekańskiej

dr inż. Dominika JAGODA-SOBALAK – Prodziekan ds. organizacyjnych

dr Andrzej METELSKI – Prodziekan ds. dydaktyki

dr Anna KOZIARSKA – Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia


dr hab. Andrzej KOZDRAŚ
– Kierownik Katedry Fizyki

dr hab. inż. Ewa KULIŃSKA – Kierownik Katedry Logistyki, Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

dr hab. inż. Dominika MATUSZEK – Kierownik Katedry Inżynierii Biosystemów i Procesów Chemicznych

dr Anida STANIK-BESLER – Kierownik Katedry Matematyki i Zastosowań Informatyki

dr hab. inż. Sławomir ZATOR – Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa i Systemów Technicznych


dr hab. inż. Krzysztof OLEJNIK
– przedstawiciel Rady naukowej dyscypliny inżynieria lądowa i transport

dr inż. Katarzyna RUDNIK – przedstawiciel Rady naukowej dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja


dr Anna CHWASTYK
– Przewodnicząca Rady dydaktycznej kierunku przemysłowe technologie informatyczne

dr Anna DUCZKOWSKA – Przewodnicząca Rady dydaktycznej kierunku inżynieria bezpieczeństwa

dr Żaneta GRZYWACZ – Przewodnicząca Rady dydaktycznej kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

dr inż. Regina MAZUREK – Przewodnicząca Rady dydaktycznej kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

dr Lilianna WOJTYNEK – Przewodnicząca Rady dydaktycznej kierunku logistyka


Bruno DERWICH
– przedstawiciel studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Łukasz FESSER – przedstawiciel studentów kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Natalia JOACHIM – przedstawiciel studentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

Sandra KICLER – przedstawiciel studentów kierunku logistyka

Radosław SIERNY – przedstawiciel studentów kierunku przemysłowe technologie informatyczne