Poczet Dziekanów

dr hab. inż. Waldemar Skomudek, profesor uczelni

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki od roku 2012.

dr hab. Maksymilian Gajek, profesor uczelni

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w latach 2007-2012.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Dziekan Wydziału Edukacji Technicznej i Informatycznej w latach 2006-2007.

dr Czesław Górecki

Dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 2002-2006.

Prof. dr hab. Stefan Szymura

Dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1999-2002.

dr Zygmunt Kasperski

Dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1996-1999.

dr Zbigniew Michno

Dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1991-1996.

doc. dr inż. Lech Nowakowski

Dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1987-1991.

doc. dr Roman Dragon

Dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii w roku 1987.

prof. dr hab. Tadeusz Górecki

Dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1981-1987.

dr Piotr Steckiewicz

Dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1978-1981.

doc. dr Rościsław Oniszczyk

Rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu w latach 1966-1975.
Pierwszy dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1975-1978.