Terminy i opłaty

Termin warsztatów:         19 maja 2016 roku

Harmonogram

Termin zgłoszenia udziału z referatem i przesłania streszczenia referatu 15.03.2016 r.
Termin zgłoszenia udziału bez referatu 24.04.2016 r.
Termin przelania opłaty konferencyjnej 24.04.2016 r.
Termin podania informacji o programie (przydziale do sesji) 30.04.2016 r.
Termin przesłania pełnego tekstu artykułu 15.06.2016 r.

Koszty uczestnictwa

 

Opłata konferencyjna obejmująca:

  • materiały konferencyjne,
  • catering (lunch i przerwy kawowe),
  • publikację,

wynosi 550 zł.

 

Opłatę należy wpłacać na konto:

 

Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej

Bank PEKAO SA I Oddział w Opolu

28 1240 1633 1111 0010 1526 1839

 

koniecznie z dopiskiem: Warsztaty2016; imię i nazwisko uczestnika

Koszty podróży ponoszą jednostki delegujące.