Komitet organizacyjny

Przewodniczący

dr Mariusz Kubus
Politechnika Opolska

 

Członkowie

dr Anna Koziarska
Politechnika Opolska

mgr inż. Tomasz Sałajczyk
Politechnika Opolska

dr Anida Stanik-Besler
Politechnika Opolska