Komitet naukowy

Przewodniczący

prof. dr hab. Adam Sagan
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Wiceprzewodnicząca

prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Członkowie

prof. dr hab. Józef Garczarczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
Narodowy Bank Polski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Jarosław Górniak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. inż. Ewa Kulińska
Politechnika Opolska

dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Krystyna Mazurek–Łopacińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Iga Rudawska
Uniwersytet Szczeciński