Wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. programów kształcenia:

 • dr Anida STANIK- BESLER - przewodnicząca
 • dr inż. Anna HNYDIUK-STEFAN
 • dr inż. Katarzyna MAREK - KOŁODZIEJ
 • dr inż. Dominika JAGODA-SOBALAK
 • dr Andrzej METELSKI
 • dr inż. Rafał ŁUSZCZYNA
 • dr Andrzej KOZDRAŚ
 • dr Żaneta GRZYWACZ
 • dr Lilianna WOJTYNEK
 • mgr inż. Anna KORCZAK
 • mgr Adriana GRZESIK - pracownik administracyjny
 • Paulina JANUS - studentka Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Karolina SKOWRONEK - studentka logistyka
 • Beata SKOWRONEK - studenta technologia żywności i żywienie człowieka

Wydziałowa Rada ds. jakości kształcenia:

 • dr inż. Aneta KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ - przewodnicząca, pełnomocnik Dziekana ds. kształcenia jakości
 • dr hab. inż. Maria MADEJ-LACHOWSKA
 • dr hab. inż. Waldemar SKOMUDEK
 • dr hab. inż. Katarzyna SZWEDZIAK
 • dr Anna KOZIARSKA
 • dr inż. Regina MAZUREK
 • dr inż. Barbara MIŁASZEWICZ
 • mgr inż. Dariusz MASŁOWSKI
 • Mateusz ZAJĄC
 • mgr inż. Ewelina KRUPA - MultiServis