Wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia

Wydziałowa Rada ds. jakości kształcenia:

 • dr Anna KOZIARSKA - pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki
 • dr hab. inż. Maria MADEJ-LACHOWSKA
 • dr inż. Regina MAZUREK
 • dr inż. Barbara MIŁASZEWICZ
 • dr Anna DUCZKOWSKA
 • dr inż. Piotr WITTBRODT
 • Dominika PRZYKLENK - przedstawiciel studentów
 • mgr inż.  Adam JUSZCZAK - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Przewodniczący Rad dydaktycznych kierunków studiów:

 • dr Anna Duczkowska – kierunek Inżynieria bezpieczeństwa   
 • dr Lilianna Wojtynek – kierunek Logistyka
 • dr Anna Chwastyk  - kierunek Przemysłowe technologie informatyczne
 • dr Żaneta Grzywacz - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
 • dr inż. Regina Mazurek – kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji