Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

Studia inżynierskie I stopnia

Inżynieria Bezpieczeństwa Zagadnienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego dla studentów I stopnia na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA obowiązują od roku akademickiego 2020/2021 POBIERZ
(.pdf)
Logistyka Zagadnienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego dla studentów I stopnia na kierunku LOGISTYKA obowiązują od roku akademickiego 2020/2021 POBIERZ
(.pdf)
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Zagadnienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego dla studentów stacjonarnych I stopnia na kierunku: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA obowiązują od roku akademickiego 2020/2021 POBIERZ
(.pdf)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zagadnienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Obowiązują od roku akademickiego 2020/2021 POBIERZ
(.pdf)
Przemysłowe technologie informatyczne Zagadnienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego na kierunku Przemysłowe technologie informatyczne. Obowiązują od r. akad. 2017/2018. POBIERZ
(.pdf)

Studia magisterskie II stopnia

Logistyka Zagadnienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego dla studentów II stopnia na kierunku LOGISTYKA obowiązują od roku akademickiego 2016/2017. POBIERZ
(.pdf)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zagadnienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego dla studentów II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI obowiązują od roku akademickiego 2016/2017. POBIERZ
(.pdf)