Starostowie i opiekunowie lat

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie telefoniczne lub e-mailowe spotkań.

Opiekunowie lat pierwszych rok akademicki 2020/2021.

Opiekun studentów I roku kierunku Inżynieria bezpieczeństwa oraz I roku Logistyki studia I-go stopnia

dr inż. Dariusz MASŁOWSKI


Katedra Logistyki
ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Pokój: S-503
Tel.: +48 726976199
e-mail: d.maslowski@po.edu.pl

Opiekun studentów I roku kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia I-go stopnia

mgr inż. Maria Natorska

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
pokój: Oz-113
e-mail: m.natorska@po.edu.pl

WYKAZ STAROSTÓW
w roku akademickim 2020/2021

Inżynieria Bezpieczeństwa
Studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

II

FESSER Łukasz

 

Logistyka
Studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

I

BIAŁY Mateusz

II

KICLER Sandra

III spec. SIwL  HRYCZYŃSKA Joanna
III spec. ISWPL  WALA Paulina

 

Studia niestacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

I

BANACH Sara

II

SPALENIAK Mateusz

III spec. SIwL  ROSKOSCH David

 

Studia stacjonarne II stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

I sem. 1

JALOWY Sandra 

II sem. 3 ILLD

MUSIAŁ Dorota

II sem. 3 ILiT

KLAMA Martin

 

Technologia żywności i żywienie człowieka
Studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

II

PŁONKA Anna

III spec. JiBŻ

Kistela Dorota

 

Studia niestacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

II

DZIEDZIC Anita

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

I

LASZKIEWICZ Wiktor

II

ŁUKIEWICZ Zuzanna

III spec. IPiSP KASPRZYK Elżbieta

 

Studia niestacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

I

WIERZBICKI Maciej

II

JANKOWSKI Grzegorz

III spec. IPiSP BALUKIEWICZ Laura
III spec. IZ DZIONY Jessica

 

Studia stacjonarne II stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

I sem. 1

DREWNIOK Aneta

II sem. 3 spec. ZBP

SZEFER Dawid

II sem. 3 spec. ZP

CIUPA Karolina

 

Studia niestacjonarne II stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

I sem. 2 ZP

BAŁECKA Aleksandra

I sem. 2 ZL

MUSIOŁ Marta 

 

Przemysłowe Technologie Informatyczne
Studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

IV

SIERNY Radosław