Plan studiów - Zarządzanie i inżynieria produkcji

Obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) zatwierdzony przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 26.05.2021r.

Specjalności:

 • INŻYNIERIA PROCESÓW I SYSTEMÓW PRZEMYSŁOWYCH (INDUSTRIAL PROCESSES AND SYSTEMS ENGINEERING)
 • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (ENGINEERING MANAGEMENT)
 • LEAN MANAGEMENT (LEAN MANAGEMENT) – NOWOŚĆ

Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2021/22.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inżynierskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) zatwierdzony przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 26.05.2021r.

Specjalności:

 • INŻYNIERIA PROCESÓW I SYSTEMÓW PRZEMYSŁOWYCH (INDUSTRIAL PROCESSES AND SYSTEMS ENGINEERING)
 • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (ENGINEERING MANAGEMENT)
 • LEAN MANAGEMENT (LEAN MANAGEMENT) – NOWOŚĆ

Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2021/22.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) zatwierdzony przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 26.05.2021r.

Specjalności:

 • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY
 • TECHNIKI INFORMATYCZNE  W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ I USŁUGAMI
 • ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
 • LOGISTYKA W ENERGETYCE
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2021/22.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) zatwierdzony przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 26.05.2021r.

Specjalności:

 • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY
 • TECHNIKI INFORMATYCZNE  W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ I USŁUGAMI
 • ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
 • LOGISTYKA W ENERGETYCE
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2021/22.

POBIERZ (.pdf)

Obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obejmuje naukę na specjalności: INŻYNIERIA PROCESÓW I SYSTEMÓW PRZEMYSŁOWYCH. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obejmuje naukę na specjalności: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obejmuje naukę na specjalności: LOGISTYKA W ENERGETYCE. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obejmuje naukę na specjalności: TECHNIKI INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ I USŁUGAMI. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obejmuje naukę na specjalności: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obejmuje naukę na specjalności: ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obejmuje naukę na specjalności: ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obejmuje naukę na specjalności: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskie) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obejmuje naukę na specjalności: INDUSTRIAL PROCESSES AND SYSTEMS ENGINEERING. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inżynierskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obejmuje naukę na specjalności: INŻYNIERIA PROCESÓW I SYSTEMÓW PRZEMYSŁOWYCH. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inżynierskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obejmuje naukę na specjalności: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obejmuje naukę na specjalności: LOGISTYKA W ENERGETYCE. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obejmuje naukę na specjalności: TECHNIKI INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ I USŁUGAMI. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obejmuje naukę na specjalności: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obejmuje naukę na specjalności: ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obejmuje naukę na specjalności: ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obejmuje naukę na specjalności: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 26.04.2017. Plan obejmuje siedem semestrów nauki na dwóch specjalnościach: INŻYNIERIA PROCESÓW I SYSTEMÓW PRZEMYSŁOWYCH, INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/18.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inżynierskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 26.04.2017. Plan obejmuje siedem semestrów nauki na dwóch specjalnościach: INŻYNIERIA PROCESÓW I SYSTEMÓW PRZEMYSŁOWYCH, INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/18.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 26.04.2017. Plan obejmuje trzy semestry nauki na sześciu specjalnościach: ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI, ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ, ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY, TECHNIKI INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ I USŁUGAMI, LOGISTYKA W ENERGETYCE, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/18.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 26.04.2017. Plan obejmuje trzy semestry nauki na sześciu specjalnościach: ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI, ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ, ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY, TECHNIKI INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ I USŁUGAMI, LOGISTYKA W ENERGETYCE, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/18.

POBIERZ (.pdf)

Obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

Plan studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 07.04.2010 z korektami uchwalonymi przez Radę Wydziału w dniu 09.03.2011r, 04.09.2013r, 20.05.2015r, 14.12.2016r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2016/2017 ( luty ).

POBIERZ (.pdf)

Obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 09.05.2012, z korektą uchwaloną przez Radę Wydziału w dniu 04.09.2013r, 20.05.2015r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 09.05.2012r, z korektą uchwaloną przez Radę Wydziału w dniu 04.09.2013r, 17.01.2014r, 20.05.2015r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 07.04.2010 z korektami uchwalonymi przez Radę Wydziału w dniu 09.03.2011r, 04.09.2013r, 20.05.2015r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 07.04.2010 z korektami uchwalonymi przez Radę Wydziału w dniu 09.03.2011r, 04.09.2013r, 20.05.2015r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016.

POBIERZ (.pdf)

Obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 09.05.2012 , z korektą uchwaloną przez Radę Wydziału w dniu 04.09.2013r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2014/2015.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 09.05.2012 , z korektą uchwaloną przez Radę Wydziału w dniu 04.09.2013r i korektą uchwaloną przez Rade Wydziału w dniu 17.01.2014r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2014/2015.

POBIERZ (.pdf)

Obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 09.05.2012. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2012/2013.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 07.04.2010 z korektami uchwalonymi przez Radę Wydziału w dniu 09.03.2011 i w dniu 04.09.2013. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2012/2013.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 07.04.2010 z korektami uchwalonymi przez Radę Wydziału w dniu 09.03.2011 i w dniu 04.09.2013. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2012/2013.

POBIERZ (.pdf)