Plan studiów - Technologia żywności i żywienie człowieka

Obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich)  na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (Food technology and human nutrition) zatwierdzony przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 26.05.2021r.

Specjalności:

  • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI (QUALITY AND FOOD SAFETY)
  • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA (HUMAN NUTRITION AND DIETETICS) – NOWOŚĆ

Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2021/22.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inżynierskich) na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (Food technology and human nutrition) zatwierdzony przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 26.05.2021r.

Specjalności:

  • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI (QUALITY AND FOOD SAFETY)
  • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA (HUMAN NUTRITION AND DIETETICS) – NOWOŚĆ

Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2021/22.

POBIERZ (.pdf)

Obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność Jakość i bezpieczeństwo żywności, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki dnia 24.04.2019 r. Plan obowiązuje studentów, którzy rozpoczynają naukę w roku ak. 2019/20.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie, specjalność Jakość i bezpieczeństwo żywności, człowieka uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki dnia 24.04.2019 r. Plan obowiązuje studentów, którzy rozpoczynają naukę w roku ak. 2019/20.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność Technologia inżynierii produkcji żywności, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki dnia 24.04.2019 r. Plan obowiązuje studentów, którzy rozpoczynają naukę w roku ak. 2019/20.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność Technologia inżynierii produkcji żywności, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki dnia 24.04.2019 r. Plan obowiązuje studentów, którzy rozpoczynają naukę w roku ak. 2019/20.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION, specjalność QUALITY AND FOOD SAFETY, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki dnia 24.04.2019 r. Plan obowiązuje studentów, którzy rozpoczynają naukę w roku ak. 2019/20.

POBIERZ (.pdf)

Obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność Jakość i bezpieczeństwo żywności, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki dnia 26.04.2017 r. Plan obowiązuje studentów, którzy rozpoczynają naukę w roku ak. 2017/2018.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie, specjalność Jakość i bezpieczeństwo żywności, człowieka uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki dnia 26.04.2017 r. Plan obowiązuje studentów, którzy rozpoczynają naukę w roku ak. 2017/2018.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność Technologia inżynierii produkcji żywności, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki dnia 26.04.2017 r. Plan obowiązuje studentów, którzy rozpoczynają naukę w roku ak. 2017/2018.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność Technologia inżynierii produkcji żywności, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki dnia 26.04.2017 r. Plan obowiązuje studentów, którzy rozpoczynają naukę w roku ak. 2017/2018.

POBIERZ (.pdf)

Obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka zatwierdzony przez Radę Wydziału Mechanicznego w dniu 04.07.2012r, z korektą uchwaloną przez Radę Wydziału w dniu 04.09.2013r, 17.01.2014r, 20.05.2015r, 18.05.2016r, 19.09.2016r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2016/2017.

POBIERZ (.pdf)

Obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka zatwierdzony przez Radę Wydziału Mechanicznego w dniu 04.07.2012r, z korektą uchwaloną przez Radę Wydziału w dniu 04.09.2013r, 17.01.2014r, 20.05.2015r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka zatwierdzony przez Radę Wydziału Mechanicznego w dniu 04.07.2012 z korektą uchwaloną przez Radę Wydziału w dniu 04.09.2013r, 17.01.2014r, 20.05.2015r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016.

POBIERZ (.pdf)

Obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka zatwierdzony przez Radę Wydziału Mechanicznego w dniu 04.07.2012 z korektą uchwaloną przez Radę Wydziału w dniu 04.09.2013 i korektą uchwaloną przez Radę Wydziału w dniu 17.01.2014r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2014/2015.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka zatwierdzony przez Radę Wydziału Mechanicznego w dniu 04.07.2012 z korektą uchwaloną przez Radę Wydziału w dniu 04.09.2013 i korektą uchwaloną przez Radę Wydziału w dniu 17.01.2014r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2014/2015.

POBIERZ (.pdf)