Terminy obron

Prodziekan ds. dydaktyki informuje, że egzaminy dyplomowe odbędą się w niżej podanych terminach:

  • 01.02.2018r       - czwartek
  • 02.02.2018r       - piątek
  • 05.02.2018r       - poniedziałek
  • 06.02.2018r       - wtorek
  • 07.02.2018r       - środa
  • 08.02.2018r       - czwartek
  • 09.02.2018r       - piątek
  • 12.02.2018r       - poniedziałek
  • 13.02.2018r       - wtorek
  • 14.02.2018r       - środa

w dwóch komisjach egzaminacyjnych każdego dnia w Centrum Obsługi Studenta.

Harmonogramy obron zostaną ustalone z promotorami prac dyplomowych.

Dr Anida Stanik-Besler