Terminy obron

W roku akademickim 2019/2020 terminy egzaminów dyplomowych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki nie zostały jeszcze ustalone.