Praktyki kierunkowe

Dokumenty do pobrania.

Regulamin praktyk studenckich POBIERZ (.pdf)
Wymiar praktyk i opiekunowie POBIERZ (.pdf)
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk POBIERZ (.pdf)
Cel i ramowy program praktyki kierunkowej dla kierunku studiów: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA POBIERZ (.pdf)
Cel i ramowy program praktyki kierunkowej dla kierunku studiów: LOGISTYKA POBIERZ (.pdf)
Cel i ramowy program praktyki kierunkowej dla kierunku studiów: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI POBIERZ (.pdf)
Cel i ramowy program praktyki kierunkowej dla kierunku studiów: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POBIERZ (.pdf)
Cel i ramowy program praktyki kierunkowej dla kierunku studiów: PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE POBIERZ (.pdf)
Sprawozdanie z praktyki (wersja edytowalna) - kierunki studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka, Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria bezpieczeństwa POBIERZ (.docx)
Sprawozdanie z praktyki (wersja edytowalna) - kierunek studiów: Przemysłowe technologie informatyczne(kierunek praktyczny) POBIERZ (.docx)