Prace dyplomowe

Terminy obron

Terminy obron prac dyplomowych w Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki:

18 lutego 2014 (sala 106)

20 lutego 2014 (sala 106)

Ważna informacja dla dyplomantów, którzy kończą studia w semestrze zimowym roku akademickiego (.pdf)

Przepisy ogólne

Przepisy i ogólne informacje o obronach znajdziesz na stronie Ogólnowydziałowego Centrum obsługi studenta www.cos.po.opole.pl Prosimy zapoznać się szczególnie z dokumentem Procedura przygotowania dokumentacji i prowadzenia obron, dostępnym na powyższej stronie.

Pobierz - PROCEDURA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI I PROWADZENIA OBRON (.pdf)

Wskazówki edytorskie dla autorów prac dyplomowych

Pobierz - WSKAZÓWKI EDYTORSKIE (.doc)

Wymogi stawiane pracom dyplomowym

Pobierz - WYMOGI STAWIANE PRACOM (.doc)

Procedura antyplagiatowa

Studenci ostatniego roku studiów zostają objęci programem kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych.

W związku z tym:

 1. Pracę dyplomową należy złożyć co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem obrony.
 2. Pracę dyplomową należy złożyć w formie papierowej oraz elektronicznej.
 3. Wersję elektroniczną pracy należy złożyć w postaci pliku w formie DOC lub PDF, zapisanego na nośniku CD.
 4. Weryfikowane elektronicznie będą prace dyplomowe wyznaczone przez dziekana.
 5. W przypadku współczynnika podobieństwa mniejszego od 50% skrócony raport podobieństwa zostaje przekazany dziekanowi. Raport po podpisaniu przez członków komisji egzaminu dyplomowego jest włączany do teczki studenta.
 6. W przypadku gdy praca dyplomowa charakteryzuje się:
  • współczynnikiem podobieństwa wyższym od 50%,
  • długimi fragmentami tekstu (co najmniej 50 słów) zidentyfikowanymi przez system jako podobne,
  • dużą ilością potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła,
  • zgodnością tematyki pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń,
  • cechami redakcyjnymi wskazującymi na mechaniczne zapożyczenia,
  o dopuszczeniu do obrony decyduje dziekan.
 7. Praca niedopuszczona przez dziekana do obrony jest przekazywana promotorowi pracy dyplomowej wraz z rozszerzonym raportem podobieństwa. Promotor decyduje o:
  • dopuszczeniu pracy do obrony,
  • konieczności poprawy pracy,
  • konieczności skierowania sprawy do postępowania wyjaśniającego.