Zarządzanie i inżynieria produkcji

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 1. Profil kierunku:
  • ogólnoakademicki
 2. Tryb i forma studiów:
  • studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie), czas trwania 7 semestrów
  • studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), czas trwania 7 semestrów
  • studia stacjonarne II stopnia (magisterskie), czas trwania 3 semestry
  • studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie), czas trwania 3 semestry
 3. Specjalności studiów inżynierskich:
  • inżynieria procesów i systemów przemysłowych (S, NS),
  • inżynieria zarządzania (S, NS). 
  • lean management (S, NS) – NOWOŚĆ

Planowane uruchomienie nowej specjalności dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022

 1. Specjalności studiów magisterskich:
  • zarządzanie innowacjami,
  • zarządzanie logistyką,
  • zarządzanie projektami,
  • zarządzanie bezpieczeństwem pracy,
  • logistyka w energetyce,
  • techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami. 
 2. Jaki przedmiot warto zdawać na maturze?
  • Język obcy nowożytny i 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski.
 3. Na jaką pracę możesz liczyć?
  • inżynier/planista/lider/kierownik produkcji,
  • inżynier procesu/projektu,
  • technolog procesowy,
  • projektant procesów i systemów przemysłowych,
  • inżynier ds. materiałowych,
  • inżynier sprzedaży,
  • specjalista ds. lean,
  • inżynier utrzymania ruchu,
  • inżynier ds. systemów pomiarowych,
  • inżynier jakości/specjalista ds. jakości,
  • inżynier systemów wytwarzania,
  • inżynier przygotowania produkcji,
  • dyrektor operacyjny ds. produkcji,
  • project manager/kierownik projektu.

Sylwetka absolwenta I stopnia studia inżynierskie 7 - semestralne na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI.
Sylwetka absolwenta obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022.

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta II stopnia studia magisterskie 3 - semestralne na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI.
Sylwetka absolwenta obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022.

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta I stopnia studia inżynierskie 7 - semestralne na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI.
Sylwetka absolwenta obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020.

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta II stopnia studia magisterskie 3 - semestralne na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI.
Sylwetka absolwenta obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020.

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta I stopnia studia inżynierskie 7 - semestralne na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI.
Sylwetka absolwenta obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018.

Sylwetka absolwenta

Chcesz wiedzieć więcej o nas? Kim jesteśmy?
Jak działamy? Odwiedź nasz profil na Facebooku.

         Facebook         

Dołącz do grona naszych studentów!
Rekrutacja na stronie:

        Rekrutacja