Opisy przedmiotów - Zarządzanie i inżynieria produkcji

Poniżej znajdują się opisy przedmiotów dla roku akademickiego 2017/2018.

I STOPIEŃ

Stacjonarne

 • sylabusy_ZIP-IPiSP_-_S.pdf
 • sylabusy_ZIP-IZ_-_S.pdf

Niestacjonarne

 • sylabusy_ZIP-IPiSP_-_N.pdf
 • sylabusy_ZIP-IZ_-_N.pdf

II STOPIEŃ

Stacjonarne

 • sylabusy_ZIP_LE_S.pdf
 • sylabusy_ZIP_TIZPiU_S.pdf
 • sylabusy_ZIP_ZBP_S.pdf
 • sylabusy_ZIP_ZI_S.pdf
 • sylabusy_ZIP_ZL_S.pdf
 • sylabusy_ZIP_ZP_S.pdf

Niestacjonarne

 • sylabusy_ZIP_LE_N.pdf
 • sylabusy_ZIP_TIZPiU_N.pdf
 • sylabusy_ZIP_ZBP_N.pdf
 • sylabusy_ZIP_ZI_N.pdf
 • sylabusy_ZIP_ZL_N.pdf
 • sylabusy_ZIP_ZP_N.pdf

Archiwum

 • ZIP 2017-2018.zip
 • ZIP 2015-2016.zip
 • ZIP 2014-2015.zip
 • ZIP 2012-2014.zip