Opisy przedmiotów - Zarządzanie i inżynieria produkcji

Poniżej znajdują się opisy przedmiotów dla roku akademickiego 2015/2016.

I STOPIEŃ

Stacjonarne

 • IPKs1 - Podstawy zarządzania (ZiIP).pdf
 • IPKs10 - Grafika inżynierska (ZiIP).pdf
 • IPKs11 - Procesy i techniki produkcyjne.pdf
 • IPKs12 - Automatyzacja i robotyzacja proc.pdf
 • IPKs13 - Podstawy metrologii (ZiIP).pdf
 • IPKs14 - Informatyka w inżynierii produkcji (ZiIP).pdf
 • IPKs15 - Komputerowe wspomaganie prac.pdf
 • IPKs16 - Projektowanie procesów.pdf
 • IPKs17 - Bazy danych (ZiIP).pdf
 • IPKs18 - Zarządzanie ryzykiem w procesach.pdf
 • IPKs19 - Sterowanie i harmonogramowanie produkcji.pdf
 • IPKs2 - Finanse i rachunkowość (ZiIP).pdf
 • IPKs20 - Marketing przemysłowy.pdf
 • IPKs21 - Zarządzanie przedsięwzięciem.pdf
 • IPKs22 - Metodyka projektowania inżynierskiego.pdf
 • IPKs23 - Współczesne systemy organizacji produkcji.pdf
 • IPKs24 - Innowacyjne projektowanie inżynierskie.pdf
 • IPKs25 - Podstawy zarządzania wiedzą.pdf
 • IPKs26 - Zarządzanie relacjami z klientem.pdf
 • IPKs27- Procesy innowacyjne w zarządzaniu.pdf
 • IPKs28 - Zintegrowane systemy wytwarzania.pdf
 • IPKs29 - Zarzadzanie jakoscia produkcji.pdf
 • IPKs3 - Rachunek kosztów dla inżynierów (ZiIP).pdf
 • IPKs30 - Wybrane języki programowania.pdf
 • IPKs31 - Sieci komputerowe.pdf
 • IPKs32 - Komputerowe wspomaganie technologii maszyn.pdf
 • IPKs33 - Grafika komputerowa.pdf
 • IPKs34 - Numeryczne metody zarządzania.pdf
 • IPKs35- Projektowanie baz danych.pdf
 • IPKs36 - Bezpieczenstwo systemow informatycznych.pdf
 • IPKs37 - Controlling w zarządzaniu produkcją.pdf
 • IPKs38 - Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy.pdf
 • IPKs39 - Zarządzanie jakością usług.pdf
 • IPKs4 - Zarządzanie produkcją i usługami (ZiIP).pdf
 • IPKs40 - Normalizacja w zarządzaniu jakością.pdf
 • IPKs41 - Logistyka w produkcji.pdf
 • IPKs42 - Techniczne przygotowanie produkcji.pdf
 • IPKs43 - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.pdf
 • IPKs5 - Zarzadzanie jakoscia (ZiIP).pdf
 • IPKs6 - Zarzadzanie bezpieczenstwem.pdf
 • IPKs7 - Logistyka w przedsiebiorstwie (ZiIP).pdf
 • IPKs8 - Materiałoznawstwo (ZiIP).pdf
 • IPKs9 - Podstawy projektowania inżynierskiego.pdf
 • IPOs3 - Technologie informacyjne (ZiIP).pdf
 • IPOs4 - Ochrona własnosci intelektualnej (ZiIP).pdf
 • IPPs1 - Algebra z geometrią (ZiIP).pdf
 • IPPs10 - Ekologia.xlsx.pdf
 • IPPs11 - Zarządzanie środowiskowe.pdf
 • IPPs2 - Analiza natematyczna (ZiIP).pdf
 • IPPs3 - Statystyka (ZiIP).pdf
 • IPPs4- Badania Operacyjne.pdf
 • IPPs5 - Fizyka (ZiIP).pdf
 • IPPs6 - Mikroekonomia (ZiIP).pdf
 • IPPs7 - Makroekonomia (ZiIP).pdf
 • IPPs8 - Prawo gospodarcze (ZiIP).pdf
 • IPPs9 - Marketing (ZiIP).pdf
 • Karta opisu przedmiotu-Seminarium dyplomowe1-stacjonarny.pdf
 • IPKs47-Karta praktyki_ZIP-s.pdf
 • IPO s1-angielski ZIP sem 3 stac_I stopień.pdf
 • IPO s1-angielski ZIP sem 4 stac_I stopień -.pdf
 • IPO s1-angielski ZIP sem 5 stac_I stopień.pdf
 • IPO s1-angielski ZIP sem 6 stac_I stopień.pdf
 • IPO s1-niemiecki 3 sem I st. stac..pdf
 • IPO s1-niemiecki 4 sem I st. stac..pdf
 • IPO s1-niemiecki 5 sem I st stac.pdf
 • IPO s1-niemiecki 6 sem I st stac.pdf
 • IPO s2-I stop wf stac ZiIP-S.pdf
 • IPOs5-Wprowadzenie do kreatywności_ZIP-s.pdf
 • IPOs6-Socjologia_ ZIP-S.pdf
 • Inwentyka_Karta opisu przedmiotu ST.pdf
 • Karta opisu przedmiotu_Metody i techniki S.pdf
 • Karta opisu przedmiotu_Negocjacje w biznesie ST.pdf
 • Karta opisu przedmiotu_Zarządzanie czasem ST.pdf

Niestacjonarne

 • IPKn1 - Podstawy zarządzania (ZiIP).pdf
 • IPKn10 - Grafika inżynierska (ZiIP).pdf
 • IPKn11 - Procesy i techniki produkcyjne (ZiIP niestacj).pdf
 • IPKn12 - Automatyzacja i robotyzacja.pdf
 • IPKn13 - Podstawy metrologii (ZiIP).pdf
 • IPKn14 - Informatyka w inzynierii produkcji.pdf
 • IPKn15 - Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich.pdf
 • IPKn16 - Projektowanie procesów technologicznych (ZiIP).pdf
 • IPKn17 - Bazy danych (ZiIP).pdf
 • IPKn18 - Zarzadzanie relacjami z klientem (ZiIP).pdf
 • IPKn19 - Zintegrowane systemy wytwarzania.pdf
 • IPKn2 - Finanse i rachunkowość (ZiIP).pdf
 • IPKn20 - Podstawy zarzadzania wiedza (ZiIP).pdf
 • IPKn21 - Wspolczesne systemy organizacji produkcji (ZiIP).pdf
 • IPKn22 - Komputerowe wspomaganie technologii maszyn.pdf
 • IPKn23 - Grafika komputerowa (ZiIP).pdf
 • IPKn24 - Numeryczne metody zarzadzania (ZiIP).pdf
 • IPKn25- Projektowanie baz danych produkcyjnych niestacjonarne.pdf
 • IPKn26 - Zarzadzanie jakoscia produkcji (ZiIP).pdf
 • IPKn27 - Marketing przemysłowy (ZiIP).pdf
 • IPKn28 - Zarzadzanie przedsiewzieciem (ZiIP).pdf
 • IPKn29 - Metodyka projektowania inzynierskiego.pdf
 • IPKn3 - Rachunek kosztow dla inzynierow (ZiIP niest).pdf
 • IPKn30 - Sterowanie i harmonogramowanie produkcji (ZiIP).pdf
 • IPKn31 - Innowacyjne projektowanie inżynierskie.pdf
 • IPKn32 - Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy.pdf
 • IPKn33 - Zarzadzanie jakoscia uslug (ZiIP).pdf
 • IPKn34 - Normalizacja w zarzadzaniu jakoscia (ZiIP).pdf
 • IPKn35 - Logistyka w produkcji (ZiIP).pdf
 • IPKn36 - Techniczne przygotowanie produkcji.pdf
 • IPKn37 - Zarzadzanie bezpieczenstwem informacji.pdf
 • IPKn4 - Zarzadzanie produkcja i usługami (ZiIP niest _).pdf
 • IPKn4 - Zarzadzanie produkcja i usługami (ZiIP niest).pdf
 • IPKn5 - Zarzadzanie jakoscia (ZiIP niest).pdf
 • IPKn6 - Zarzadzanie bezpieczenstwem (ZiIP niest).pdf
 • IPKn7 - Logistyka w przedsiebiorstwie (ZiIP niest).pdf
 • IPKn8 - Materialoznawstwo.pdf
 • IPKn9 - Podstawy projektowania inżynierskiego.pdf
 • IPOn2 - Technologie informacyjne (ZiIP).pdf
 • IPOn3 - Ochrona własnosci intelektualnej (ZiIP niest).pdf
 • IPOn5-negocjacje w biznesie_ZIP NS.pdf
 • IPOn5-Socjologia- ZIP NS.pdf
 • IPPn1 - Algebra z geometrią (ZiIP).pdf
 • IPPn10 - Ekologia (ZiIP).pdf
 • IPPn11 - Zarządzanie środowiskowe (ZiIP).pdf
 • IPPn2 - Analiza matematyczna 1 (ZiIP).pdf
 • IPPn3 - Statystyka (ZiIP).pdf
 • IPPn4 -Badania Operacyjne.pdf
 • IPPn5 - Fizyka (ZiIP).pdf
 • IPPn6 - Mikroekonomia (ZiIP).pdf
 • IPPn7 - Makroekonomia (ZiIP).pdf
 • IPPn8 - Prawo gospodarcze (ZiIP).pdf
 • IPPn9 - Marketing (ZiIP niest).pdf
 • Karta opisu przedmiotu-Seminarium dyplomowe1-NS.pdf
 • angielski ZIP sem 3 niestac_I stopień.pdf
 • angielski ZIP sem 4 niestac_I stopień.pdf
 • angielski ZIP sem 5 niestac_I stopień.pdf
 • angielski ZIP sem 6 niestac_I stopień.pdf
 • I stop wf NS ZiIP KARTA OPISU PRZEDMIOTU - AKTUALNA.pdf
 • niemiecki 3 sem I st. niestac. -.pdf
 • niemiecki 4 sem I st. niestac.pdf
 • niemiecki 5 sem I st niestac -.pdf
 • niemiecki 6 sem I st niestac.pdf
 • Inwentyka_Karta opisu przedmiotu NS.pdf
 • Karta opisu przedmiotu_Metody i techniki NS.pdf
 • Karta opisu przedmiotu_Negocjacje w biznesie NS.pdf
 • Karta opisu przedmiotu_Zarządzanie czasem NS.pdf

II STOPIEŃ

Semestr 1

Stacjonarne
 • A.s.1 - Zarzadzanie strategiczne dla inzynierow.pdf
 • A.s.2 - Organizacja systemow produkcyjnych.pdf
 • A.s.3 - Zintegrowane systemy zarzadzania.pdf
 • A.s.4 - Prognozowanie i symulacja w przedsiebiorstwie.pdf
 • A.s.5 - Zarzadzanie projektem.pdf
 • A.s.6 - Zarzadzanie innowacjami.pdf
 • A.s.7 - Systemy wspomagania decyzji.pdf
 • A.s.8 - Zarzadzanie wiedza.pdf
 • Karta opisu przedmiotu-Seminarium dyplomowe2-stacjonarny.pdf
 • Ca.s.5-angielski II STACJONARNE.pdf
 • Ca.s.5-niemiecki ZiP II stopień stacj.pdf
 • Ca.s.6- II stop wf stac ZiIP.pdf
Niestacjonarne
 • A.n.1 - Zarzadzanie strategiczne dla inzynierow.pdf
 • A.n.2 - Organizacja systemow produkcyjnych.pdf
 • A.n.3 - Zintegrowane systemy zarzadzania.pdf
 • A.n.4 - Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie.pdf
 • A.n.5 - Zarzadzanie projektem.pdf
 • A.n.6 - Zarzadzanie innowacjami.pdf
 • A.n.7 - Systemy wspomagania decyzji.pdf
 • A.n.8 - Zarzadzanie wiedza.pdf
 • Karta opisu przedmiotu-Seminarium dyplomowe2-NS.pdf
 • Ca.n.5-angielski II NS.pdf
 • Ca.n.5-niemiecki ZiP II stopień nstacj.pdf
 • Ca.n.6- II stop wf NS ZiIP.pdf

Logistyka w energetyce

Stacjonarne
 • Be.s.1 - Podstawy procesow energetycznych.pdf
 • Be.s.10 - Logistyka w energetyce rozproszonej i odnawialnej.pdf
 • Be.s.2 - Urzadzenia i systemy energetyczne.pdf
 • Be.s.3 - Logistyka paliw.pdf
 • Be.s.4 - Wytwarzanie i przesyl energii elektrycznej.pdf
 • Be.s.5 - Audyt energetyczny i ekologiczny.pdf
 • Be.s.6 - Efektywnosc procesow konwersji i dystrybucji energii.pdf
 • Be.s.7- Wspomaganie procesów.pdf
 • Be.s.8 - Organizacja lancuchow dostaw energii.pdf
 • Be.s.9 - Energetyka komunalna i prosumencka.pdf
 • Karta opisu przedmiotu-Seminarium dyplomowe2-stacjonarny.pdf
 • Praca przejściow -Logen ST.pdf
 • Seminarium magisterskie 1- Log w ener ST.pdf
 • Seminarium magisterskie 2- Log w ener ST.pdf
 • Ca.s.5-angielski II STACJONARNE.pdf
 • Ca.s.5-niemiecki ZiP II stopień stacj.pdf
 • Ca.s.6- II stop wf stac ZiIP.pdf
Niestacjonarne
 • Be.n.1 - Podstawy procesow energetycznych.pdf
 • Be.n.10 - Logistyka w energetyce rozproszonej i odnawialnej.pdf
 • Be.n.2 - Urzadzenia i systemy energetyczne.pdf
 • Be.n.3 - Logistyka paliw.pdf
 • Be.n.4 - Wytwarzanie i przesyl energii elektrycznej.pdf
 • Be.n.5 - Audyt energetyczny i ekologiczny.pdf
 • Be.n.6 - Efektynosc procesow konwersji i dystrybucji energii.pdf
 • Be.n.7 - Wspomaganie procesów logist_na rynku energii elektr.pdf
 • Be.n.8 - Organizacja lancuchow dostaw energii.pdf
 • Be.n.9 - Energetyka komunalna i prosumencka.pdf
 • Karta opisu przedmiotu-Seminarium dyplomowe2-NS.pdf
 • Praca przejściow -Logen NS.pdf
 • Seminarium magisterskie 1- Log w ener NS.pdf
 • Seminarium magisterskie 2- Log w ener NS.pdf
 • Ca.n.5-angielski II NS.pdf
 • Ca.n.5-niemiecki ZiP II stopień nstacj.pdf
 • Ca.n.6- II stop wf NS ZiIP.pdf

Techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami

Stacjonarne
 • Bd_s_1__Wybrane_jezyki_programowania.pdf
 • Bd_s_2__Modelowanie_i_optymalizacja.pdf
 • Bd_s_3__Zaawansowane_bazy_danych.pdf
 • Bd_s_4__Systemy_pomiarowe_w_procesach.pdf
 • Bd_s_5__Komputeroe_wspomaganie_procesów.pdf
 • Bd_s_6__Komputerowe_wspomaganie.pdf
 • Bd_s_7__Zintegrowane_systemy.pdf
 • Karta opisu przedmiotu-Seminarium dyplomowe2-stacjonarny.pdf
 • Praca przejściow -tech. ST.pdf
 • Seminarium magisterskie 1- tech ST.pdf
 • Seminarium magisterskie 2- tech. ST.pdf
 • Ca.s.5-angielski II STACJONARNE.pdf
 • Ca.s.5-niemiecki ZiP II stopień stacj.pdf
 • Ca.s.6- II stop wf stac ZiIP.pdf
Niestacjonarne
 • Bd_n_1__Wybrane_języki_programowania.pdf
 • Bd_n_2__Modelowanie_i_optymalizacja.pdf
 • Bd_n_3__Zaawansowane_bazy_danych_w.pdf
 • Bd_n_4__Systemy_pomiarowe_w_procesach.pdf
 • Bd_n_5__Komputerowe_wspom_proc.pdf
 • Bd_n_6__Komputerowe wspomaganie usl.pdf
 • Bd_n_7__Zintegrowane_systemy.pdf
 • Karta opisu przedmiotu-Seminarium dyplomowe2-NS.pdf
 • Praca przejściow -tech. NS.pdf
 • Seminarium magisterskie 1- tech. NS.pdf
 • Seminarium magisterskie 2- tech. NS.pdf
 • Ca.n.5-angielski II NS.pdf
 • Ca.n.5-niemiecki ZiP II stopień nstacj.pdf
 • Ca.n.6- II stop wf NS ZiIP.pdf

Zarządzanie innowacjami

Stacjonarne
 • Ba.s.1 Metody i techniki S.pdf
 • Ba.s.10 Innowacyjne zarządzanie jakością st.pdf
 • Ba.s.2 Warsztaty_Karta opisu przedmiotu.pdf
 • Ba.s.3 Ocena i wybór OR-S.pdf
 • Ba.s.4 Strategie innowacyjne w Polsce i naświecie.pdf
 • Ba.s.5 Systemy doradcze S.pdf
 • Ba.s.9 Zarządzanie Kapitałem Intelektualnym ST.pdf
 • Bb.s.6 Inforamtyka w logistyce.pdf
 • Bb.s.7 Logistyka międzynarodowa.pdf
 • Bb.s.8 Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych.pdf
 • Karta opisu przedmiotu-Seminarium dyplomowe2-stacjonarny.pdf
 • Praca przejściow -zarz.inn ST.pdf
 • Seminarium magisterskie 1- zarz.inno ST.pdf
 • Ca.s.5-angielski II STACJONARNE.pdf
 • Ca.s.5-niemiecki ZiP II stopień stacj.pdf
 • Ca.s.6- II stop wf stac ZiIP.pdf
Niestacjonarne
 • Ba.n.1 Metody i techniki tworzenia innowacyjnych rozwiązań.pdf
 • Ba.n.10 Innowacyjne zarządzanie jakością ns.pdf
 • Ba.n.2 Warsztaty z kreatywnego rozwiązywania problemów.pdf
 • Ba.n.3 Ocena i wybór optymalnych rozwiązań.pdf
 • Ba.n.4 Strategi Innowacyjne w Polsce i na świecie.pdf
 • Ba.n.5 Systemy doradcze w procesie innowacyjnym.pdf
 • Ba.n.6 Kształtowanie innowacyjności w budowie maszyn.pdf
 • Ba.n.7 Innowacyjne zarządzanie energetyką.pdf
 • Ba.n.8 Innowacje w biznesie.pdf
 • Ba.n.9 Zarządzanie Kapitałem Intelektualnym.pdf
 • Karta opisu przedmiotu-Seminarium dyplomowe2-NS.pdf
 • Praca przejściow -zarz.inno NS.pdf
 • Seminarium magisterskie 1- zarz.inn NS.pdf
 • Ca.n.5-angielski II NS.pdf
 • Ca.n.5-niemiecki ZiP II stopień nstacj.pdf
 • Ca.n.6- II stop wf NS ZiIP.pdf

Zarządzanie logistyką

Stacjonarne
 • Bb.s.1 Badania operacyjne i teoria optymalizacji.pdf
 • Bb.s.2 Zarządzanie logistyczne.pdf
 • Bb.s.3 Rachunek kosztów logistycznych.pdf
 • Bb.s.4 Marketing usług logistycznych.pdf
 • Bb.s.5 Projektowanie procesów i systemów logistycznych.pdf
 • Bb.s.6 Inforamtyka w logistyce.pdf
 • Bb.s.7 Logistyka międzynarodowa.pdf
 • Bb.s.8 Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych.pdf
 • Karta opisu przedmiotu-Seminarium dyplomowe2-stacjonarny.pdf
 • Praca przejściow -zarz.log ST.pdf
 • Seminarium magisterskie 1- zarz.log ST.pdf
 • Seminarium magisterskie 2- zarz.log ST.pdf
 • Ca.s.5-angielski II STACJONARNE.pdf
 • Ca.s.5-niemiecki ZiP II stopień stacj.pdf
 • Ca.s.6- II stop wf stac ZiIP.pdf
Niestacjonarne
 • Bb.n.1 Badania operacyjne i teoria optymalizacji.pdf
 • Bb.n.2 Zarządzanie logistyczne.pdf
 • Bb.n.3 Rachunek kosztów działan logistycznych.pdf
 • Bb.n.4 Marketing usług logistycznych.pdf
 • Bb.n.5 Projektowanie procesów i systemów logistycznych.pdf
 • Bb.n.6 Informatyka w logistyce.pdf
 • Bb.n.7 Logistyka miedzynarodowa.pdf
 • Bb.n.8 Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych.pdf
 • Karta opisu przedmiotu-Seminarium dyplomowe2-NS.pdf
 • Praca przejściow -zarz.log NS.pdf
 • Seminarium magisterskie 1- zarz.log NS.pdf
 • Seminarium magisterskie 2- zarz. log NS.pdf
 • Ca.n.5-angielski II NS.pdf
 • Ca.n.5-niemiecki ZiP II stopień nstacj.pdf
 • Ca.n.6- II stop wf NS ZiIP.pdf

Zarządzanie projektami

Stacjonarne
 • Bf.s.1 Teoria grafów i metody sieciowe.pdf
 • Bf.s.10 Podstawy prawne przedsięwzięć inwestycyjnych.pdf
 • Bf.s.11 Informatyczne systemy zarządzania projektami.pdf
 • Bf.s.2 Organizacja i zarządzanie zespołami projektowymi.pdf
 • Bf.s.3 Organizacja projektowa.pdf
 • Bf.s.4 Zarządzanie zasobami w projekcie.pdf
 • Bf.s.5 Metody i techniki harmonogramowania projektów.pdf
 • Bf.s.6 Planowanie i sterowanie realizacją projektów w warunkach zakłóceń.pdf
 • Bf.s.8 Metodyki zarządzania projektami.pdf
 • Bf.s.9 Ryzyko w zarządzaniu projektami.pdf
 • Karta opisu przedmiotu-Seminarium dyplomowe2-stacjonarny.pdf
 • Praca przejściow -zarz. proj.ST.pdf
 • Seminarium magisterskie 1- zarz.proj. ST.pdf
 • Seminarium magisterskie 2- zarz.inno ST.pdf
 • Seminarium magisterskie 2- zarz.proj. ST.pdf
 • Bf.n.7 Zarządzanie finansami w projekcie.pdf
 • Bf.s.7 Rachunek kosztów logistycznych.pdf
 • Ca.s.5-angielski II STACJONARNE.pdf
 • Ca.s.5-niemiecki ZiP II stopień stacj.pdf
 • Ca.s.6- II stop wf stac ZiIP.pdf
Niestacjonarne
 • Bf.n.1 Teoria grafów i metody sieciowe.pdf
 • Bf.n.10 Podstawy prawne przedsięwzięć inwestycyjnych.pdf
 • Bf.n.11 Informatyczne systemy zarządzania projektami.pdf
 • Bf.n.2 Organizacja i zarządzanie zespołami projektowymi.pdf
 • Bf.n.3 Organizacja projektowa.pdf
 • Bf.n.4 Zarządzanie zasobami w projekcie.pdf
 • Bf.n.5 Metody i techniki harmonogramowania projektów.pdf
 • Bf.n.6 Planowanie i sterowanie realizacją projektów w warunkach zakłóceń.pdf
 • Bf.n.8 Metodyki zarządzania projektami.pdf
 • Bf.n.9 Ryzyko w zarządzaniu projektami.pdf
 • Karta opisu przedmiotu-Seminarium dyplomowe2-NS.pdf
 • Praca przejściow -zarz.proj NS.pdf
 • Seminarium magisterskie 1- zarz.proj. NS.pdf
 • Seminarium magisterskie 2- zarz. innoNS.pdf
 • Seminarium magisterskie 2- zarz.proj. NS.pdf
 • Ca.n.5-angielski II NS.pdf
 • Ca.n.5-niemiecki ZiP II stopień nstacj.pdf
 • Ca.n.6- II stop wf NS ZiIP.pdf

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Stacjonarne
 • Bc.s.1 - II stopień ZIP - Matematyczne Wspomaganie Decyzji - BOZHENKO Bohdan.pdf
 • Bc.s.10 - II stopień ZIP - Zarzadzanie Środowiskiem Pracy - MORYŃ Stefan.pdf
 • Bc.s.11 - II stopień ZIP - Ergononia i Fizjologia w Bezpieczeństwie Pracy - MULICKA Iwona.pdf
 • Bc.s.2 - II stopień ZIP - Współcz Problemy Bezpiecz - TREMBACZ Jarosław.pdf
 • Bc.s.3 - II stopień ZIP - Inżynieria Materialnego Środow Pracy - TREMBACZ Jarosław.pdf
 • Bc.s.4 - II stopień ZIP - Społeczne Środowisko Pracy - MULICKA Iwona.pdf
 • Bc.s.5 - II stopień ZIP - Podst Proj Ergonomicznego - MULICKA Iwona.pdf
 • Bc.s.6 - II stopień ZIP - Bezpiecz Eksploat Urządzeń Technicznych - WOŁCZAŃSKI Tomasz.pdf
 • Bc.s.7 - II stopień ZIP - Organizacja Zadania i Metody Pracy Służb BHP - WOŁCZAŃSKI Tomasz.pdf
 • Bc.s.8 - II stopień ZIP - Projektowanie Systemów Bezpiecz - TREMBACZ Jarosław.pdf
 • Bc.s.9 - Metody Ilościowe i Jakośc Oceny Ryzyka - MIŁASZEWICZ Barbara.pdf
 • Cc.s.1 - II stopień ZIP - Praca Przejściowa - MULICKA Iwona.pdf
 • Cc.s.2 - II stopień ZIP - Seminarium Magisterskie 1 - MULICKA Iwona.pdf
 • Cc.s.3 - II stopień ZIP - Seminarium Magisterskie 2 - MULICKA Iwona.pdf
Niestacjonarne
 • Bc.n.1 - II stopień ZIP - Matematyczne Wspomaganie Decyzji - BOZHENKO Bohdan.pdf
 • Bc.n.10 - II stopień ZIP niestacj - Ergononia i Fizjologia w Bezpieczeństwie Pracy - MULICKA Iwona.pdf
 • Bc.n.2 - II stopień ZIP niestacj - Współcz Problemy Bezp - TREMBACZ Jarosław.pdf
 • Bc.n.3 - II stopień ZIP niestacj - Inżynieria Materialnego Środow Pracy - TREMBACZ Jarosław.pdf
 • Bc.n.4 - II stopień ZIP niestacj - Społeczne Środowisko Pracy - MULICKA Iwona.pdf
 • Bc.n.5 - II stopień ZIP niestacj - Podst Proj Ergonomicznego - MULICKA Iwona.pdf
 • Bc.n.6 - II stopień ZIP niestacj - Bezp Ekspl Urządz Techn - WOŁCZAŃSKI Tomasz.pdf
 • Bc.n.7 - II stopień ZIP niestacj - Organiz, Zadania i Met Pracy Służb BHP - WOŁCZAŃSKI Tomasz.pdf
 • Bc.n.8 - II stopień ZIP niestacj - Projektow Systemów Bezpiecz - TREMBACZ Jarosław.pdf
 • Bc.n.9 - Metody Ilościowe i Jakośc Oceny Ryzyka - MIŁASZEWICZ Barbara.pdf
 • Cc.n.3 - II stopień ZIP niestacj - Seminarium Magisterskie 2 - MULICKA Iwona.pdf
 • Cc.n.4 - Praca Magisterska - MULICKA Iwona.pdf

Archiwum

 • ZIP 2012-2014.zip
 • ZIP 2014-2015.zip
 • ZIP 2015-2016.zip