Opisy przedmiotów - Zarządzanie i inżynieria produkcji

Karty opisu przedmiotów (sylabusy) obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Studia pierwszego stopnia
Studia stacjonarne

Plan studiów

Rok studiów

Specjalność

Sylabusy

Od roku 2019/20

1 i 2

Inżynieria procesów i systemów przemysłowych

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Inżynieria zarządzania

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2017/18

3 i 4

Inżynieria procesów i systemów przemysłowych

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2017/18

3 i 4

Inżynieria zarządzania

POBIERZ (.pdf)

Studia niestacjonarne

Plan studiów

Rok studiów

Specjalność

Sylabusy

Od roku 2019/20

1 i 2

Inżynieria procesów i systemów przemysłowych

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Inżynieria zarządzania

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2017/18

3 i 4

Inżynieria procesów i systemów przemysłowych

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2017/18

3 i 4

Inżynieria zarządzania

POBIERZ (.pdf)

Studia drugiego stopnia
Studia stacjonarne

Plan studiów

Rok studiów

Specjalność

Sylabusy

Od roku 2019/20

1 i 2

Logistyka w energetyce

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Techniki informatyczne w zarządzaniu
produkcją i usługami

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Zarządzanie innowacjami

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Zarządzanie logistyką

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Zarządzanie projektami

POBIERZ (.pdf)

Studia niestacjonarne

Plan studiów

Rok studiów

Specjalność

Sylabusy

Od roku 2019/20

1 i 2

Logistyka w energetyce

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Techniki informatyczne w zarządzaniu
produkcją i usługami

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Zarządzanie innowacjami

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Zarządzanie logistyką

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Zarządzanie projektami

POBIERZ (.pdf)
  • ZIP_2019-2020.zip
  • ZIP_2018-2019.zip
  • ZIP 2017-2018.zip
  • ZIP 2015-2016.zip
  • ZIP 2014-2015.zip
  • ZIP 2012-2014.zip