Opisy przedmiotów - Technologia żywności i żywienie człowieka

Karty opisu przedmiotów (sylabusy) obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Studia pierwszego stopnia
Studia stacjonarne

Plan studiów

Rok studiów

Specjalność

Sylabusy

Od roku 2019/20

1 i 2

Jakość i bezpieczeństwo żywności

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Technologia inżynierii produkcji żywności

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2017/18

3 i 4

Jakość i bezpieczeństwo żywności

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2017/18

3 i 4

Technologia inżynierii produkcji żywności

POBIERZ (.pdf)

Studia niestacjonarne

Plan studiów

Rok studiów

Specjalność

Sylabusy

Od roku 2019/20

1 i 2

Jakość i bezpieczeństwo żywności

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Technologia inżynierii produkcji żywności

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2017/18

3 i 4

Jakość i bezpieczeństwo żywności

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2017/18

3 i 4

Technologia inżynierii produkcji żywności

POBIERZ (.pdf)
  • TZiZC_2019-2020.zip
  • TZiZC_2018-2019.zip
  • TZiZC 2017-2018.zip
  • TZiZC 2015-2016.zip
  • TZiZC 2014-2015.zip