Opisy przedmiotów - Przemysłowe technologie informatyczne

Karty opisu przedmiotów (sylabusy) obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

Przemysłowe technologie informatyczne
Studia pierwszego stopnia
Studia stacjonarne

Plan studiów

Rok studiów

Specjalność

Sylabusy

Od roku 2019/20

1 i 2

Praktyczny

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2017/18

3 i 4

Praktyczny

POBIERZ (.pdf)