Opisy przedmiotów - Logistyka

Karty opisu przedmiotów dla roku akademickiego 2015/2016.

STACJONARNE

 • LGKs1 - Zarządzanie produkcją i usługami.pdf
 • LGKs10 - Ekologistyka.pdf
 • LGKs11 - Projektowanie procesów w przedsiębiorstwie.pdf
 • LGKs12 - Analiza danych wielowymiarowych w badaniach marketingowych.pdf
 • LGKs13 Eurologistyka.pdf
 • LGKs14 - Spedycja.pdf
 • LGKs15 LOGISTYTKA ZWROTNA.pdf
 • LGKs16 - Grafika inżynierska.pdf
 • LGKs17 - Informatyka i języki programowania (logist).pdf
 • LGKs18 - Bazy danych i systemy informatyczne (1).pdf
 • LGKs19 - Zintegrowane systemy zarzadzania przeds.pdf
 • LGKs2 - Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw.pdf
 • LGKs20 -Materiałoznawstwo.pdf
 • LGKs21 - Podstawy stereomechaniki.pdf
 • LGKs22 Maszynoznawstwo.pdf
 • LGKs23-Technologia-tworzyw-sztucznych (1).pdf
 • LGKs24 - Ergonomia i elementy higieny pracy.pdf
 • LGKs25a Opakowania z tworzyw sztucznych.pdf
 • LGKs25b Projektowanie opakowań w przemyśle spożywczym.pdf
 • LGKs26a - Komunikacja społeczna.pdf
 • LGKs26b - Etyka biznesu.pdf
 • LGKs27a - Inzynieria wytwarzania - Maksymilian Gajek.pdf
 • LGKs27b - Procesy wytwarzania materiałów inżynierskich.pdf
 • LGKs28a - Czlowiek w procesie pracy.pdf
 • LGKs28b - Zarządzanie środowiskiem pracy.pdf
 • LGKs29 a Podstawy transportu.pdf
 • LGKs29b Systemy logistyczne.pdf
 • LGKs3 Infrastruktura transportowa w logistyce.pdf
 • LGKs30a - Zastosowanie pakietu Mathematica.pdf
 • LGKs30b - Metody komputerowe w inżynierii.pdf
 • LGKs31a - wybrane zagadnienia metrologii przemysłowej.pdf
 • LGKs31b - Podstawy systemów pomiarowych.pdf
 • LGKs32a Marketing usług logistycznych.pdf
 • LGKs32b Usługi logistyczne.pdf
 • LGKs33a - Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie.pdf
 • LGKs33b - Zarządzanie przedsiębiorstwem.pdf
 • LGKs34a - Systemy komputerowego wspomagamia CAx.pdf
 • LGKs34b - Komputerowe wspomaganie projektowania.pdf
 • LGKs35 b RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW.pdf
 • LGKs35a - Wycena przedsiębiorstw logistycznych.pdf
 • LGKs36a-Automatyczna_identyfikacja_w_łańcuchach_dostaw.pdf
 • LGKs36b - Systemy informatyczne dla logistyki.pdf
 • LGKs37 b SYSTEMY TELEMATYCZNE.pdf
 • LGKs37a -Logistyka_miejska.pdf
 • LGKs38 - Praca przejsciowa.pdf
 • LGKs39 - seminarium dyplomowe 1.pdf
 • LGKs4 - Infrastruktura magazynowa wlogistyce.pdf
 • LGKs40 - seminarium dyplomowe 2.pdf
 • LGKs5 Logistyka zaopatrzenia.pdf
 • LGKs6 - Logistyka produkcji-1.pdf
 • LGKs7 - Logistyka dystrybucji (1).pdf
 • LGKs8 - Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce.pdf
 • LGKs9 - Ekonomika transportu.pdf
 • LGOs1 angielski SEM 3 1ST st.pdf
 • LGOs1 angielski SEM 4 1ST st.pdf
 • LGOs1 angielski SEM 5 1ST st.pdf
 • LGOs1 angielski SEM 6 1ST st.pdf
 • LGOs1 niemiecki 3 sem I st. stac..pdf
 • LGOs1 niemiecki 4 sem I st. stac..pdf
 • LGOs1 niemiecki 5 sem I st stac.pdf
 • LGOs3 - Technologie informacyjne.pdf
 • LGOs4 - Ochrona własnosci intelektualnej.pdf
 • LGOs5 Przedmiot humanistyczny 1.pdf
 • LGOs6 Przedmiot humanistyczny 2.pdf
 • LGPs1 - Algebra z geometrią (logistyka) (1).pdf
 • LGPs10 - Finanse i rachunkowosc (logistyka).pdf
 • LGPs11 Prawo gospodarcze - sylabus.pdf
 • LGPs12 towaroznawstwo.pdf
 • LGPs13 Podstawy zarządzania.pdf
 • LGPs14- inżynieria systemów i analiza systemowa.pdf
 • LGPs15- Ekologia.pdf
 • LGPs16 - Zarządzanie środowiskiem.pdf
 • LGPs2 - Analiza matematyczna 1.pdf
 • LGPs3 - Analiza matematyczna 2.pdf
 • LGPs4 - Statystyka (logistyka) (1).pdf
 • LGPs5 - Badania Operacyjne.pdf
 • LGPs6 - Fizyka (logistyka).pdf
 • LGPs7 - Fizyka dla inżynierów.pdf

NIESTACJONARNE

 • LGKn1 Zarządznie produkcją i usługami.pdf
 • LGKn10 - Ekologistyka (log-niest).pdf
 • LGKn11 - Projektowanie procesów w przedsiębiorstwie (log-niest).pdf
 • LGKn12 - Grafika inżynierska.pdf
 • LGKn13 - Informatyka i języki programownia (logist).pdf
 • LGKn14 - Bazy danych i systemy informatyczne (log-niest).pdf
 • LGKn17 - Technologia tworzyw sztucznych.pdf
 • LGKn18 - Logistyka miejska.pdf
 • LGKn19a - Materialoznawstwo.pdf
 • LGKn19b- Rynek opakowań.pdf
 • LGKn2 - Logistyka i zarzÄ…dzanie Ĺ‚aĹ„cuchem dostaw.pdf
 • LGKn20a - Ergonomia i elementy higieny pracy.pdf
 • LGKn20b - Czlowiek w procesie pracy.pdf
 • LGKn21a - Podstawy transportu.pdf
 • LGKn21b - Spedycja.pdf
 • LGKn22a Wybrane zagadnienia w metrologii przemysłowej.pdf
 • LGKn22b - Podstawy systemów pomiarowych.pdf
 • LGKn23a - Inzynieria wytwarzania.pdf
 • LGKn23b - Procesy wytwarzania materialow inzynierskich.pdf
 • LGKn24a- Systemy logistyczne.pdf
 • LGKn24b Usługi logistyczne.pdf
 • LGKn25a - Materiały chemiczne i niebezpieczne.pdf
 • LGKn25b gospodarka odpadami chemicznymi.pdf
 • LGKn26a - Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem.pdf
 • LGKn26b - Komputerowe planowanie zasobów przedsiębiorstwa.pdf
 • LGKn27a - Systemy komputerowego wspomagamia CAx.pdf
 • LGKn27b - Metody komputerowe w inżynierii.pdf
 • LGKn28a-Automatyczna_identyfikacja_w_łańcuc hach_dostaw.pdf
 • LGKn28b - Systemy informatyczne dla logistyki.pdf
 • LGKn29 - Seminarium dyplomowe 1.pdf
 • LGKn3 Infrastruktura transportowa w logistyce.pdf
 • LGKn30 - seminarium dyplomowe 2.pdf
 • LGKn4 - Infrastruktura magazynowa w logistyce.pdf
 • LGKn5 Logistyka zaopatrzenia.pdf
 • LGKn6 - Logistyka produkcji.pdf
 • LGKn7 - Logistyka dystrybucji.pdf
 • LGKn8 - Normalizacja i zarzadzanie jakoscia w logistyce.pdf
 • LGKn9 - Ekonomika transportu (1).pdf
 • LGOn1 angielski SEM 3 1ST ns.pdf
 • LGOn1 angielski SEM 4 1ST ns.pdf
 • LGOn1 angielski SEM 5 1ST ns.pdf
 • LGOn1 angielski SEM 6 1ST ns.pdf
 • LGOn1 niemiecki 3 sem I st. niestac..pdf
 • LGOn1 niemiecki 5 sem I st niestac.pdf
 • LGOn2 - Technologie informacyjne (logist).pdf
 • LGOn3 Ochrona własn _ości intelekt stacjonarne ver.2.pdf
 • LGOn4 Przedmiot humanistyczny 1.pdf
 • LGOn5 Przedmiot humanistyczny 2.pdf
 • LGOn6 Przedmiot humanistyczny 3.pdf
 • LGPn1 - Algebra z geometrią (logist) (1).pdf
 • LGPn10 - Finanse i rachunkowosc (logist).pdf
 • LGPn11 Prawo gospodarcze.pdf
 • LGPn12 towaroznawstwo niest.15.pdf
 • LGPn13 - Ekologia.pdf
 • LGPn14 - Zarządzanie środowiskiem (logist).pdf
 • LGPn15 - Badania Operacyjne.pdf
 • LGPn2 - Analiza matematyczna 1 (logist) (1).pdf
 • LGPn3 - Analiza matematyczna 2.pdf
 • LGPn4 - Statystyka (logist).pdf
 • LGPn5 - Fizyka (logist).pdf
 • LGPn6 - Mikroekonomia (logist).pdf
 • LGPn7 - Makroekonomia (logist).pdf
 • LGPn8 - Podstawy zarządzania (logist).pdf
 • LGPn9 - Inżynieria systemów i analiza systemowa.pdf

Archiwum

 • Logis 2014-2015.zip
 • Logis 2015-2016.zip