Opisy przedmiotów - Logistyka

Karty opisu przedmiotów (sylabusy) obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia
Studia stacjonarne

Plan studiów

Rok studiów

Specjalność

Sylabusy

Od roku 2019/20

1 i 2

Inżynieria bezpieczeństwa w logistyce, produkcji
i usługach

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Informatyczne systemy wspomagania procesów
logistycznych

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Systemy inżynieryjne w logistyce

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2017/18

3 i 4

Informatyczne systemy wspomagania procesów
logistycznych

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2017/18

3 i 4

Systemy inżynieryjne w logistyce

POBIERZ (.pdf)

Studia niestacjonarne

Plan studiów

Rok studiów

Specjalność

Sylabusy

Od roku 2019/20

1 i 2

Inżynieria bezpieczeństwa w logistyce, produkcji
i usługach

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Informatyczne systemy wspomagania procesów
logistycznych

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Systemy inżynieryjne w logistyce

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2017/18

3 i 4

Informatyczne systemy wspomagania procesów
logistycznych

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2017/18

3 i 4

Systemy inżynieryjne w logistyce

POBIERZ (.pdf)

Studia drugiego stopnia
Studia stacjonarne

Plan studiów

Rok studiów

Specjalność

Sylabusy

Od roku 2019/20

1 i 2

Inżynieria transportu w logistyce

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Międzynarodowe łańcuchy dostaw

POBIERZ (.pdf)

Studia niestacjonarne

Plan studiów

Rok studiów

Specjalność

Sylabusy

Od roku 2019/20

1 i 2

Inżynieria transportu w logistyce

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Międzynarodowe łańcuchy dostaw

POBIERZ (.pdf)
  • Logis_2019-2020.zip
  • Logis_2018-2019.zip
  • Logis 2017-2018.zip
  • Logis 2015-2016.zip
  • Logis 2014-2015.zip