Opisy przedmiotów - Inżynieria bezpieczeństwa

Karty opisu przedmiotów (sylabusy) obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Studia pierwszego stopnia
Studia stacjonarne

Plan studiów

Rok studiów

Specjalność

Sylabusy

Od roku 2019/20

1 i 2

Kultura i higiena pracy

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Techniczne systemy bezpieczeństwa

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2017/18

3 i 4

Kultura i higiena pracy

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2017/18

3 i 4

Techniczne systemy bezpieczeństwa

POBIERZ (.pdf)

Studia niestacjonarne

Plan studiów

Rok studiów

Specjalność

Sylabusy

Od roku 2019/20

1 i 2

Kultura i higiena pracy

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2019/20

1 i 2

Techniczne systemy bezpieczeństwa

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2017/18

3 i 4

Kultura i higiena pracy

POBIERZ (.pdf)

Od roku 2017/18

3 i 4

Techniczne systemy bezpieczeństwa

POBIERZ (.pdf)
  • IB_2019-2020.zip
  • IB_2018-2019.zip
  • IB_2017_2018.zip
  • IB_2015_2016.zip
  • IB_2013_2014.zip