Informacje dla studentów z niepełnosprawnością

Lista pracowników naukowo-dydaktycznych do kontaktu z osobami z niepełnosprawnością:

Imię i nazwiskoKierunek
Dr inż. Dominika Matuszek Technologia żywności i żywienie człowieka
Dr Tomasz Wołczański Inżynieria Bezpieczeństwa
Dr inż. Barbara Miłaszewicz Logistyka
Dr inż. Agnieszka Tiszbierek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Dr inż. Anna Deptuła Zarządzanie i inżynieria produkcji

Pracownicy ukończyli szkolenie "Zachowanie i komunikacja z osobami z niepełnosprawnością na uczelni".

PO uczelnią przyjazną dla osób niepełnosprawnych

Politechnika Opolska jest najlepszą uczelnią w regionie. Studiują w niej studenci z różnego typu niepełnosprawnościami: słuchowym, wzrokowym, ruchowym i innymi.

Ze względu na ich obecność Politechnika Opolska realizuje wiele działań mających na celu wyrównanie różnic w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.po.opole.pl/