Efekty uczenia się - Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunkowe efekty uczenia się (studia pierwszego stopnia) zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 26.05.2021r.

Pobierz (.pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się (studia drugiego stopnia) zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 26.05.2021r.

Pobierz (.pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się (studia pierwszego stopnia) zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 29.05.2019r.

Pobierz (.pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się (studia drugiego stopnia) zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 29.05.2019r.

Pobierz (.pdf)

Kierunkowe efekty kształcenia (studia pierwszego stopnia) zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 29.03.2017r.

Pobierz (.pdf)

Kierunkowe efekty kształcenia (studia drugiego stopnia) zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 29.03.2017r.

Pobierz (.pdf)

Kierunkowe efekty kształcenia zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 20 czerwca 2012r.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I stopnia) zatwierdzona przez Senat PO w dniu 2012-06-20.

Pobierz (.pdf)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (studia II stopnia) zatwierdzona przez Senat PO w dniu 2015-05-20.

Pobierz (.pdf)