Efekty uczenia się - Technologia żywności i żywienie człowieka

Kierunkowe efekty uczenia się (studia pierwszego stopnia) zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 26.05.2021r.

Pobierz (.pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 29.05.2019r.

Pobierz (.pdf)

Kierunkowe efekty kształcenia zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 20.09.2017r.

Pobierz (.pdf)

Dokumenty archiwalne.

Matryca efektów kształcenia-studia stacjonarne (.pdf)

Matryca efektów kształcenia-studia niestacjonarne (.pdf)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (.pdf)

Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia (.pdf)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do uzyskania kompetencji inżynierskich (.pdf)

Tabela pokrycia kompetencji inżyniera przez kierunkowe efekty kształcenia (.pdf)