Efekty uczenia się - Przemysłowe technologie informatyczne

Kierunkowe efekty uczenia się (studia pierwszego stopnia) zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 26.05.2021r.

Pobierz (.pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 29.05.2019r.

Pobierz (.pdf)

Kierunkowe efekty kształcenia (studia pierwszego stopnia) zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 20.09.2017

Pobierz (.pdf)