Efekty uczenia się - Logistyka

Kierunkowe efekty uczenia się (studia I stopnia) zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 29.05.2019r.

Pobierz (.pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się (studia II stopnia) zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 29.05.2019r.

Pobierz (.pdf)

Kierunkowe efekty kształcenia (studia I stopnia) zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 20.09.2017r.

Pobierz (.pdf)

Kierunkowe efekty kształcenia (studia II stopnia) zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 20.09.2017r.

Pobierz (.pdf)

Kierunkowe efekty kształcenia zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych na kierunku logistyka (studia I stopnia) zatwierdzona przez Senat PO w dniu 2012-06-20.

Pobierz (.pdf)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych na kierunku logistyka (studia II stopnia) zatwierdzona przez Senat PO w dniu 2015-04-22.

Pobierz (.pdf)