Dyżury dziekańskie

Prodziekan ds. dydaktyki dr Anida Stanik-Besler

Terminy dyżurów w semestrze letnim 2017/2018.

Wtorek:
11.55 - 12.40 - dyżur w Centrum Obsługi Studenta, ul. S. Mikołajczyka 16

Czwartek:
8.20 – 9.05 - dyżur w Centrum Obsługi Studenta, ul. S. Mikołajczyka 16

W przypadku obron prac dyplomowych, dyżury mogą ulec zmianie.

BIURO / SEKRETARIAT PRODZIEKANA DS. DYDAKTYKI

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole, woj. opolskie
III piętro, pokój: 319
tel. +48 77 449 8666