Dyżury dziekańskie

Prodziekan ds. nauki dr hab. inż. Sławomir Zator

Terminy dyżurów w semestrze zimowym 2019/2020.

Wtorek:
11.00 - 12.00 - dyżur w Centrum Obsługi Studenta, ul. S. Mikołajczyka 16

Czwartek:
13.00 – 14.00 - dyżur w Centrum Obsługi Studenta, ul. S. Mikołajczyka 16

W przypadku obron prac dyplomowych, dyżury mogą ulec zmianie.

BIURO / SEKRETARIAT PRODZIEKANA DS. DYDAKTYKI

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole, woj. opolskie
III piętro, pokój: 319
tel. +48 77 449 8666