Dyżury dziekańskie

Prodziekan ds. dydaktyki dr Andrzej Metelski

Terminy dyżurów w semestrze zimowym 2020/2021.

Czwartek:
9.00 – 10.00 - dyżur w Centrum Obsługi Studenta, ul. S. Mikołajczyka 16

W przypadku obron prac dyplomowych, dyżury mogą ulec zmianie.

BIURO / SEKRETARIAT PRODZIEKANA DS. DYDAKTYKI

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole, woj. opolskie
II piętro, pokój: 219
tel. +48 77 449 8666