Dyżury dziekańskie

Prodziekan ds. dydaktyki dr Anida Stanik-Besler

Terminy dyżurów w semestrze letnim 2016/2017.

Poniedziałek:
9.00 - 10.30 - dyżur ul. Sosnkowskiego 31 pokój 319

Środa:
11.00 - 12.30 - dyżur ul. Sosnkowskiego 31 pokój 319

W przypadku obron prac dyplomowych, dyżury mogą ulec zmianie.

BIURO PRODZIEKANA DS. DYDAKTYKI

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole, woj. opolskie
III piętro, pokój: 319

SEKRETARIAT PRODZIEKANA DS. DYDAKTYKI

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole, woj. opolskie
III piętro, pokój: 319
tel. +48 77 449 8666

Biuro Centrum Obsługi Studenta WIPIL ("BOS")

ul. Gen. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
woj. opolskie
(Budynek LIPSK)
III piętro, pokój 318 Telefon: tel. + 48 77 4498682
E-mail: cos@po.opole.pl

Szczegółowy kontakt do biura BCOS na stronie https://wipil.po.opole.pl/kontakt-main/cos-wipil