Technologie informacyjne w edukacji z programowaniem

Rekrutacja

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 18 marca 2017 r.

Terminy zjazdów: przejdź aby pobrać

Zapisy i miejsce składania dokumentów: mgr Natalia Adamczyk, Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów WZ, WI, WM, ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole, tel.: 77 449 8492, n.adamczyk@po.opole.pl

Przy zapisie na studia należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa - pobierz,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub poświadczona kserokopia tego dyplomu,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (jak do dowodu osobistego).

Charakterystyka studiów

Ofertę naszych studiów kierujemy do nauczycieli, którzy chcą rozszerzyć wiedzę i uzyskać umiejętności praktyczne z zakresu podstaw informatyki, jak również dodatkowe kwalifikacje do nauczania informatyki oraz technologii informacyjnej (szczególnie na poziomie gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej).

Program studiów przewiduje kształcenie w zakresie użytkowania komputerów i systemów operacyjnych, oprogramowania użytkowego, programowania komputerów, projektowania portali internetowych, technologii komunikacyjnych, metodyki nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

W realizacji celów studiów ważne są również zagadnienia związane z prawnymi aspektami technologii informacyjnych, metodyki nauczania z uwzględnieniem e-learningu oraz lepszej komunikacji z pokoleniem uczniów.

Nazwa: Technologie informacyjne w edukacji z programowaniem

Forma studiów: podyplomowe niestacjonarne

Liczba semestrów: 3

Liczba przedmiotów: 18

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 350

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia uczestnictwa - pobierz
 • Regulamin studiów podyplomowych - pobierz
 • Plan studiów - pobierz
 • Efekty kształcenia - pobierz
 • Weryfikacja efektów kształcenia - pobierz

Karty opisu przedmiotów

Semestr I

 • Bazy danych i systemy informatyczne I - pobierz
 • Logika dla informatyków - pobierz
 • Platforma e-learning - pobierz
 • Urządzenia techniki komputerowej i systemy operacyjne - pobierz
 • Elementy techniki - pakiet Office - pobierz
 • Wprowadzenie do algorytmów - pobierz

Semestr II

 • Autorskoprawne aspekty korzystania z technologii informacyjnych w dydaktyce - pobierz
 • Bazy danych i systemy informatyczne II - pobierz
 • Dydaktyka informatyki I - pobierz
 • Języki programowania [C] - pobierz
 • Karta praktyki, sem. 2 - pobierz
 • Psychologia nauczania - pobierz
 • Podstawy projektowania stron internetowych - pobierz
 • Programowanie w pakiecie Office (VB) - pobierz

Semestr III

 • Karta praktyki, sem. 3 - pobierz
 • Technologie informacyjne w nauczaniu danego przedmiotu - pobierz
 • Języki programowania C++ - pobierz
 • Dydaktyka informatyki II - pobierz
 • Nauczyciel jako lider zespołu - pobierz
 • Seminarium dyplomowe - pobierz
 • Podstawy sieci komputerowych - pobierz

Kontakt

mgr Natalia Adamczyk
Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów WZ, WI, WM
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8492
n.adamczyk@po.opole.pl

Kierownictwo studiów

Kierownik studiów: dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak
ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
piętro: II, pokój: 204
tel. +48 77 449 8725
e-mail: k.wojteczek-laszczak@po.opole.pl
www: http://k.wojteczek.po.opole.pl