Technologie Informacyjne w dydaktyce - Informacje i rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja w lutym 2017r. nie będzie prowadzona.
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona.

Terminy składania dokumentów: 15 września 2016r.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 1 października 2016r.

Minimalna liczba chętnych aby studia zostały uruchomione: 15 osób

Zapisy i miejsce składania dokumentów: mgr Natalia Adamczyk, Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów WZ, WI, WM, ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole, tel.: 77 449 8492, n.adamczyk@po.opole.pl

Przy zapisie na studia należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa - pobierz,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub poświadczona kserokopia tego dyplomu,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (jak do dowodu osobistego).

Charakterystyka studiów

Nauczanie różnych przedmiotów w szkole wiąże się z używaniem komputerów oraz innych sprzętów elektronicznych. Ofertę naszych studiów kierujemy do nauczycieli, którzy chcą rozszerzyć wiedzę uzyskać umiejętności praktyczne z zakresu podstaw informatyki.

Program studiów przewiduje kształcenie w zakresie użytkowania komputerów i systemów operacyjnych, oprogramowania użytkowego, programowania komputerów, projektowania portali internetowych, technologii komunikacyjnych, metodyki nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

W realizacji celów studiów ważne są również zagadnienia związane z prawnymi aspektami technologii informacyjnych, metodyki nauczania z uwzględnieniem e-learningu oraz lepszej komunikacji z pokoleniem uczniów.

Nazwa: Technologie informacyjne w dydaktyce

Forma studiów: podyplomowe niestacjonarne

Liczba semestrów: 3

Liczba przedmiotów: 16

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 300

Odpłatność za semestr: 1500 zł

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia uczestnictwa - pobierz
 • Regulamin studiów podyplomowych - pobierz
 • Plan studiów - pobierz
 • Efekty kształcenia - pobierz
 • Weryfikacja efektów kształcenia - pobierz
 • Karty opisu przedmiotów, semestr I - pobierz
 • Karty opisu przedmiotów, semestr II - pobierz
 • Karty opisu przedmiotów, semestr III - pobierz

Kontakt

mgr Natalia Adamczyk
Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów WZ, WI, WM
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8492
n.adamczyk@po.opole.pl

Kierownictwo studiów

Kierownik studiów: dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak
ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
piętro: II, pokój: 204
tel. +48 77 449 8725
e-mail: k.wojteczek-laszczak@po.opole.pl
www: http://k.wojteczek.po.opole.pl

Koordynator studiów: dr Anna Duczkowska-Kądziel
ul. Ozimska 75
45-370 Opole
pokój: 113
tel. +48 77 449 8849
e-mail: a.duczkowska-kadziel@po.opole.pl

Technologie Informacyjne w dydaktyce - Studia podyplomowe